Widzisz wypowiedzi znalezione dla sw: organy centralnej administracji rządowej

Temat: Chcą nam odebrać Rzecznika
Rada Ministrów omówiła założenia do projektu ustawy o powołaniu centralnego
organu administracji rządowej ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn oraz
Przeciwdziałaniu Dyskryminacji.

Rada Ministrów uznała, że z uwagi na realizację programu ograniczania
wydatków publicznych, w tym na administrację rządową, powołanie centralnego
organu administracji rządowej ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn oraz
Przeciwdziałaniu Dyskryminacji trzeba widzieć jako rozwiązanie docelowe.

Obecnie należałoby przyporządkować istniejącym organom państwa i urzędom
zadań, za które dzisiaj odpowiada Pełnomocnik Rządu ds. Równego Statusu
Kobiet i Mężczyzn, pozostawiając Pełnomocnikowi zadania z zakresu równego
statusu kobiet i mężczyzn.

Tym samym likwiduja jedyną prawną ochronę dla mniejszości w Polsce.

Trzeba coś z tym zrobić.

Jest pomysł protestu i pikiety pod KPRM.

Co robimy?!!!!!

Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: Likwidacja URT
@T Sejm: ustawa o zmianach w organach administracji -
do prezydenta KRA0143 3 POL 231
PAP20020301W01708
SEJM-SENAT-ADMINISTRACJA
Sejm: ustawa o zmianach w organach administracji - do prezydenta

Ustawa o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów
administracji rządowej przewiduje m.in. likwidację lub łączenie niektórych
urzędów, agencji i inspekcji.

Zniesione zostaną m.in. takie organy administracji, jak: Generalny Konserwator
Zabytków, Generalny Dyrektor Dróg Publicznych, Komitet Kinematografii, Państwowy
Urząd Nadzoru Ubezpieczeń, Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu, Prezes
Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Prezes Urzędu Regulacji i
Telekomunikacji, Główny Inspektor Inspekcji Nasiennej.

Ustawa trafi teraz do prezydenta. (PAP)

 par/la/bug/

10:15 02/03/01

-- Pozdrawiam, Jacek Grodzki
http://venus.ci.uw.edu.pl/~jacgro/nakarte.html

Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: Do Szuwaksa o handlarzach na grupie
Michal Jankowski napisał(a):


i co z takiej wyliczanki wynika? Nic.


wynika to, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego podlega
Wojewódzkiemu a ten Głównemu a Główny.... ,,Główny Inspektor Nadzoru
Budowlanego jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach
określonych w ustawach: Prawo budowlane i o wyrobach budowlanych. Swoje
zadania wykonuje przy pomocy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Główny
Inspektor Nadzoru Budowlanego jest powoływany przez Prezesa Rady
Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw architektury i
budownictwa na sześcioletnią kadencję."

czy teraz już jasne?

Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: W Polsce jest 30-70 tys. narkomanów
nie draznij pani minister wscibstwem
no pomysl: a skad pani minister ma to wiedziec? Ona ma tyle na
lbie, ze o malo jej nie peknie z wysilku.
Juz nawet ma fajne rozwiazanie problemu:
..."że należy lepiej "koordynować współpracę i przepływ
informacji między instytucjami zajmującymi się pomocą osobom
uzależnionym".
A poza tym, jako wariacko aktywna: " Kralkowska zwróciła uwagę,
że w 2002 roku powstała w Polsce Rada ds. Przeciwdziałania
Narkomanii, skupiająca przedstawicieli centralnych organów
administracji rządowej, organizacji pozarządowych i związków
wyznaniowych." - zapewne sama zasilila to znakomite gremium
ekspertow swoim szerokim tylkiem.
No co ona ma jeszcze zrobic? Mafie rozbic? To przeciez wyleci na
pysk bez teczki za zdrade interesow koalicji.

Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: Rozwiązać służby specjalne
SLD zapewniło sobie przetrwanie Ustawą o ABW
Na stronie:
ks.sejm.gov.pl/proc4/ustawy/276_u.htm
jest cała ustawa. A oto dlaczego służby bezpieczeństwa są groźne:

"Art. 3.
1. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwany dalej "Szefem ABW", i Szef
Agencji Wywiadu, zwany dalej "Szefem AW", są centralnymi organami
administracji rządowej, działającymi odpowiednio przy pomocy ABW i AW,
będącymi urzędami administracji rządowej.
2. Szef ABW i Szef AW podlegają bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów.
3. Działalność Szefa ABW, Szefa AW oraz Szefa Wojskowych Służb Informacyjnych
podlega kontroli Sejmu."

Poza tym wrzuć w googlach 'ustawa o ABW' i poczytaj. "Ręce i nogi opadają"
Dopóki w służbach specjalnych nie wytępi się "przetrwalników PZPR-SLDowskich",
dopóty można sobie pomarzyć o "normalnym kraju".
Miller wiedział co zabezpiecza "byt" tym skó...nom z SLD, a w czasie kiedy
społeczeństwo polskie powinno za siekiery chwycić Michnik w GW podsuwał takie
tematy, jakby przyjął jakieś zlecenie od Millera czy wręcz od samego Bagażnika.
Nowy
Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: Jak obronicie Kaczyńskiego Jarosława?
Kaczyński kłamał - ty też to robisz
Ponieważ poprawka nr 109 dotyczy pozycji 75001 w budżecie czyli "Urzędów naczelnych i centralnych organów administracji rządowej".

Natomiast Komenda Główna Policji ma w budżecie numer 75402 i ta poprawka w ogóle jej nie dotyczy

Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: Wczytajcie się w to oświadczenie i skomentujcie je
homosovieticus napisał:

> Możesz wskazać ten fragment w Ustawie, który czyni Premiera jedynym
> przełożonym?

Art. 5. 1. CBA kieruje Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwany
dalej "Szefem CBA".
2. Szef CBA jest centralnym organem administracji rządowej
nadzorowanym przez Prezesa Rady
Ministrów, działającym przy pomocy CBA, które jest urzędem
administracji rządowej.
3. Prezes Rady Ministrów lub wyznaczony przez niego członek Rady
Ministrów koordynuje działalność
CBA, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i
Wojskowych Służb Informacyjnych.
Art. 6. 1. Szefa CBA powołuje i odwołuje, na czteroletnią kadencję,
Prezes Rady Ministrów, po
zasięgnięciu opinii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kolegium do
Spraw Służb Specjalnych oraz
Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych.
2. Prezes Rady Ministrów, na wniosek Szefa CBA, powołuje i odwołuje
zastępców Szefa CBA.
Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: Biskup i straznik miejski sa generalami
Biskup i straznik miejski sa generalami
Dlaczego nie Rydzyk, najwiekszy dobroczynca braci Kaczynskich ?On
sie obrazi !

Według ustawy o służbie funkcjonariuszy SWW i SKW, żeby z
podporucznika zostać pułkownikiem trzeba odsłużyć 18 lat, w
szczególnym wypadku ten okres można skrócić o połowę. A w przypadku
Marczuka wygląda, że z podporucznika pułkownikiem został z marszu.
– To rzeczywiście brzmi dziwnie. Nie mówiąc już o tym, że osobą
wnioskującą o awans na generała był minister obrony narodowej. I mam
tu wątpliwości. Bo Służba Wywiadu Wojskowego jest centralnym organem
administracji rządowej. A jej podległość jest enigmatyczna. (..)Z
tego, co mówił minister Szczygło, jest funkcjonariuszem, czyli
generałem SWW. Nie jest więc generałem Wojska Polskiego. Stąd moja
wątpliwość, czy minister obrony narodowej mógł wystąpić do
prezydenta z wnioskiem o mianowanie kogoś, kto nie jest żołnierzem
zawodowym, na stopień generała.
www.trybuna.com.pl/n_show.php?code=2007111302 Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: Strajk skarbówki
Strajk skarbówki
Ministerstwo Finansów jest urzędem pomocniczym Ministra Finansów,
centralnego organu administracji rządowej odpowiedzialnego za dział
administracji rządowej - finanse publiczne. Pomaga Ministrowi
Finansów w m.in. projektowaniu budżetu państwa, kierowaniu sprawami
podatków, finansowania samorządów terytorialnych oraz sprawami
związanymi z długiem publicznym ( def.)
W terenie te zadania wykonują m.inn urzędy skarbowe.
Urzędy skarbowe to nie tylko pani przy okienku odbierająca PIT-a,
ale to sztab ludzi zajmujący się bardzo trudnymi, złożonymi
sprawami,praca stresogenna m.inn z uwagi na kontakt z podatnikami,
biurami rachunkowymi czy pełnomocnikami.Nikt na świecie nie lubi
płacić podatków, co często w konfrontacji z urzędnikiem jest
demonstrowane w bardziej lub mniej kulturalny sposób. Aby jednak
istniało Państwo musi funkcjonować FISCUS. Szanujmy się a nie
opluwajmy się. Wiele już się zmieniło na lepsze, urzędy stają się
przyjazne podatnikom , posiadają certyfikat zarządzania jakością.
Pozostaje liczyć na czytelne, przejrzyste przepisy prawa.
Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: Lista posła Borysiuka
PiS=SO=LPR
Nagły wytrysk-nepotyzm w Samoobronie. I to jaki, AŻ 23 NAZWISKA.
Jesteście śmieszni, tragicznie śmieszni.
Popatrzcie na ten problem w wydaniu PiS lub LPR.
Tam nie chodzi o dziesiątki, czy setki stanowisk.
Rzecz idzie o tysiące. Wymietli ludzi bez ogladania się na kwalifikacje i wiek.
Objęło to ministerstwa, tzw. centralne organy administracji rządowej, urzędy
wojewódzkie i inne, nie wyłączając spółek skarbu państwa. A do tego we
wszystkich znanych mi przypadkach zwiększono zatrudnienie i płace swoim ludziom.
I to co napisałem nie jest gołosłowne.
Wymieciono nawet firmy sprzątające. To też muszą być ich firmy. Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: Marcinkiewicz: "wara od służb"
Czy platforma szykuje zamach stanu?
Czy platforma zamierza łamać prawo?
Ustawa mówi jasno.

USTAWA
z dn. 24 maja 2002r.
o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
(Dz. U. Nr 74, poz.676)

Art. 3.

1. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwany dalej "Szefem ABW", i Szef
Agencji Wywiadu, zwany dalej "Szefem AW", są centralnymi organami administracji
rządowej, działającymi odpowiednio przy pomocy ABW i AW, będącymi urzędami
administracji rządowej.

2. Szef ABW i Szef AW podlegają bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów.

3. Działalność Szefa ABW, Szefa AW oraz Szefa Wojskowych Służb Informacyjnych
podlega kontroli Sejmu.

Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: Premier: Z podsłuchami wszyscy mamy coś na sumi...
eba_k napisał:

> Ale brednie wypisujesz.


"Szef ABW jest centralnym organem administracji rządowej,
działającym przy pomocy ABW, która jest urzędem administracji
rządowej. Szef ABW ma rangę sekretarza stanu i podlega bezpośrednio
Prezesowi Rady Ministrów."Ustawa z dnia 25.11.2004 o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 267, poz. 2647)
Ustawa z dnia 24.05.2002 o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676)


Krzysztof Bondaryk (ur. 12 grudnia 1959 w Białymstoku) – szef
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego od 2007. Wcześniej urzędnik
MSWiA, współpracownik Janusza Tomaszewskiego w rządzie Jerzego
Buzka, ekspert bankowy, członek Rady Krajowej Platformy
Obywatelskiej.Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: Budzet nauki 2009
Fla, lepiej tego nie mogles ujac, ale troche dodam od siebie.

Mialo byc tak pieknie - wydatki na badania wlasne uczelni mialy byc
zracjonalizowane, a uzyskane w ten sposob nadwyzki przekazane na projekty
badawcze. Jest dokladnie odwrotnie:

Na badania wlasne uczelni wydano w 2008 roku 170 mln. W 2009 na badania wlasne
bedzie 79 mln. Spadek finansowania o 53,57%. To znaczy, ze uczelnie otrzymaja na
badania wlasne 46% kwoty z 2008.

Na projekty badawcze w dziedzinie nauk spolecznych, humanistycznych i scislych
(sic!) przewidziano w 2009 wzrost finansowania o 0,34%, czyli praktycznie zaden.

W tej sytuacji, mowienie o ulatwieniu jakiegokolwiek awansu jest hipokryzja.
Taka sytuacja uderzy przede wszystkim w poczatkujacych badaczy. Bez badan nie
bedzie ulatwienia awansu.

Bez badan nie bedzie tez wyrownywania przepasci dzielacej nas od swiata. Jezeli
taka struktura finansowania utrzyma sie, to za kilka lat nalezy spodziewac sie
wysypu slabych habilitacji i slabych wnioskow profesorskich, bo - wicie,
rozumicie, towarzysze - awansowac trzeba, a warunki sa ciezkie.

Podsumowujac dzialalnosc obecnego rzadu - co pani minister Kudryckiej udalo sie
do tej pory osiagnac? Habilitacja miala byc zniesiona - habilitacja pozostaje.
Mial byc wzrost nakladow na nauke - jest spadek.

Jeszcze ciekawostka na zakonczenie. W tym okrojonym budzecie przewidziano wzrost
nakladow na urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (w
tym CK) o 33%, czyli o 16 mln wiecej w stosunku do ubieglego roku.


Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: Kolejna działka dla kościoła???
Niestety "varsavo", ale zgodnie z ustawą - Prawo Wodne : Prezes
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jest centralnym organem
administracji rządowej, nadzorowanym przez ministra właściwego do
spraw gospodarki wodnej;co za tym idzie zarówno centralny, jak i
regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej są państwowe, a nie
samorzadowe - chyba Ty nie rozporzadzasz majątkiem sąsiada?
Tak samo samorząd nie może rozporządzać majatkiem Państwa (tak jest
np. z ARR) Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: Kolejna działka dla kościoła???
Hmmm, mam wrażenie, że tereny przekazane Elżbietankom również nie
należały do samorządu tylko do ANR a mimo to burmistrz
Kaznowski "chciał" tam robić parki, budować przedszkola...

Poza tym ostatnio było głośno o przekazaniu leżących na terenie
stolicy terenów RZGW do zarządu przez miasto - czyli samorządu.

sawicewa1 napisała:

> Niestety "varsavo", ale zgodnie z ustawą - Prawo Wodne : Prezes
> Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jest centralnym organem
> administracji rządowej, nadzorowanym przez ministra właściwego do
> spraw gospodarki wodnej;co za tym idzie zarówno centralny, jak i
> regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej są państwowe, a nie
> samorzadowe - chyba Ty nie rozporzadzasz majątkiem sąsiada?
> Tak samo samorząd nie może rozporządzać majatkiem Państwa (tak
jest
> np. z ARR)


Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: Opinia GDDKiA nt projektu drogowego w Gliwicach
Ktoś pisał że UM nie konsultował sprawy z GDDKiA - bodajże w skardze takie coś
było? > bezzasadne czy nie? Konsultował czy nie? czy ktoś powie przepraszam?

GDDKiA wnióśł uwagi - jakim prawem wniósł uwagi skoro im nic do tego?

Przytoczę dla leniwych zakres działalności GDDKiA:
Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych
jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy
dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych. Do
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad należy również:

* WSPÓLUDZIAŁ w realizacji polityki transportowej w zakresie dróg,
* gromadzenie danych i sporządzanie informacji o sieci dróg publicznych,
* NADZÓR nad przygotowaniem infrastruktury drogowej na potrzeby obrony państwa,
* wydawanie zezwoleń na jednorazowy przejazd w określonym czasie i po
ustalonej trasie pojazdów nienormatywnych,
* współpraca z administracjami drogowymi innych państw i organizacjami
międzynarodowymi,
* WSPÓŁPRACA z organami samorządu terytorialnego w zakresie rozbudowy i
utrzymania infrastruktury drogowej,
* zarządzanie ruchem na drogach krajowych,
* ochrona zabytków drogownictwa,
* wykonywanie zadań związanych z przygotowywaniem i koordynowaniem budowy i
eksploatacji albo wyłącznie eksploatacji, autostrad płatnych
* pobieranie opłat za przejazd zgodnie z przepisami o autostradach płatnych
oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

dobranoc Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: Na ftorym miyjscu Zokopane w korupcji w Polsce??
Sejm zdecydowaną większością głosów przyjął ustawę o powołaniu Centralnego
Biura Antykorupcyjnego.
Przeciw było tylko 43 posłów.

CBA ma być nową służbą specjalną państwa, ma ścigać korupcję, zwalczać
przestępstwa godzące w interesy ekonomiczne państwa, sprawdzać oświadczenia
majątkowe osób publicznych. Ma zatrudniać około 500 osób. Biuro ma być
centralnym organem administracji rządowej.

Nei i kwała Pon Bóckowi. Coby ino tyj korupcji dali rade...
Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: Czy ekolodzy opóźnią budowę zjazdów z autostrady?
No coż... zarzut, że autostrada pomiędzy największymi polskimi miastami będzie przenosić największy ruch jest tylez durny, co i śmieszny.
"Nie budujcie autostrad, bo po nich będa jeździć samochody i w dodatku odciążą inne niebezpieczne i wąskie trasy".

Dziękuję za w pełni racjonalne argumenty.

Zarzut, że nie prezentujemy na stronie SISKOM jakiegoś OOŚ też jest na poziomie...
Oczywiście GIOŚ ma ten dokument i go prezentuje na swojej stronie? Własnie szukałem. I nic nie znalazłem.

Z Państwa strony internetowej:
" Podstawowe zadania Inspekcji Ochrony Środowiska to kontrola przestrzeganie przepisów prawa o ochronie środowiska, badanie stanu środowiska, w ramach programu Państwowego Monitoringu Środowiska oraz przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska (poważnym awariom)."

I proszę się tym zajmować, a nie wymyślać jakieś swoje durne teoryjki o opłacaniu nas przez Kulczyka, czy GDDKiA. Tym bardziej, że korzysta ze służbowego komutera. Tym bardziej, że opłacamy wam pensje z naszych podatków.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska, kierujący działalnością Inspekcji Ochrony Środowiska jest centralnym organem administracji rządowej - powoływanym i odwoływanym przez Prezesa Rady Ministrów.

Czyli GIOŚ i GDDKiA mają te same korzenie.

Dziękuję za uwagę i żegnam.
Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: Czy ekolodzy opóźnią budowę zjazdów z autostrady?
te same korzenie ..
"Główny Inspektor Ochrony Środowiska, kierujący działalnością Inspekcji Ochrony
Środowiska jest centralnym organem administracji
rządowej - powoływanym i odwoływanym przez Prezesa Rady Ministrów.

Czyli GIOŚ i GDDKiA mają te same korzenie."

tylko inne cele i inna kase

wystarczy przywolac GIOS z 1993 roku - ktory zablokowal otwarcie terminala 1

obecny GIOS nie ma takich jaj i otwarcie nie wystepuje przeciwko szkodliwym i
kosztownym - a nicego nie zalatwiajacych anty-koncepcji


chwala wiec choc pracownikom - ze wbrew swoim pryncypalom wykonuja swoje
konstytucyjne obowiazki

w odzirznieniu od pracownikow pkp - informatyka Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: daNTe

adas wrote:


[ciach]
A ja dostałem takie coś:

<cit
Szanowni Państwo!

Biuro Prasowe Ministerstwa Finansów uprzejmie dziękuje za list. W
odpowiedzi na zadane pytania mamy przyjemność wyjaśnić:

Unia Europejska, VI dyrektywą Rady UE nr 77/388/EWG z 17 maja 1977 r.,
która weszła w życie 1 stycznia 1980 r., dokonała określenia zasad
kształtowania jednolitej podstawy opodatkowania podatkiem od wartości
dodanej (VAT). Załącznik "H" do ww. dyrektywy określa szczegółową listę
towarów i usług, w przypadku których kraje członkowskie UE mogą stosować
preferencyjne stawki podatku VAT. Na liście tej nie wymieniono ani usług
telekomunikacyjnych, ani usług dostępu do Internetu.

Polska, od dnia wejścia do Unii Europejskiej, zobowiązana jest stosować
podstawową stawkę podatku VAT na usługi telekomunikacyjne i usługi
dostępu do Internetu. W związku z tym Rada Ministrów przedłożyła w
Parlamencie nowelizację ustawy o podatku VAT, która przewiduje
wprowadzenie podstawowej stawki podatku (22%) na ww. usługi z dniem 1
maja 2004 r.

Należy przy tym zauważyć, że problem wysokości stawki VAT na połączenia
z Internetem nie jest w UE tematem żadnej debaty, gdyż ceny tego typu
usług są w krajach członkowskich Unii bardzo niskie. W Polsce sytuacja
jest odmienna. Ceny usług dostępu do Internetu są jednymi z najwyższych
na świecie (wynika to m.in. z raportów OECD). Sytuacja ta nie wynika
jednak z przyczyn podatkowych (dotąd stosowana jest stawka preferencyjna
na usługi połączenia z Internetem) ale z polityki cenowej operatorów,
zwłaszcza operatora dominującego na rynku.

Uprzejmie informujemy także, że centralnym organem administracji
rządowej, właściwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów, na
mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r., jest Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów (e-mail: uo@uokik.gov.pl).

Z poważaniem

Wiktor Krzyżanowski
Rzecznik Prasowy Ministra Finansów

</cit

Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: Protest
Jancio Wodnik wrote


Polecam lekturę:
http://www.jarmuziewicz.platforma.org/protest.php


Szanowni Państwo!

Biuro Prasowe Ministerstwa Finansów uprzejmie dziękuje za list. W
odpowiedzi na zadane pytania mamy przyjemność wyjaśnić:

Unia Europejska, VI dyrektywą Rady UE nr 77/388/EWG z 17 maja 1977 r.,
która weszła w życie 1 stycznia 1980 r., dokonała określenia zasad
kształtowania jednolitej podstawy opodatkowania podatkiem od wartości
dodanej (VAT). Załącznik "H" do ww. dyrektywy określa szczegółową listę
towarów i usług, w przypadku których kraje członkowskie UE mogą stosować
preferencyjne stawki podatku VAT. Na liście tej nie wymieniono ani usług
telekomunikacyjnych, ani usług dostępu do Internetu.

Polska, od dnia wejścia do Unii Europejskiej, zobowiązana jest stosować
podstawową stawkę podatku VAT na usługi telekomunikacyjne i usługi
dostępu do Internetu. W związku z tym Rada Ministrów przedłożyła w
Parlamencie nowelizację ustawy o podatku VAT, która przewiduje
wprowadzenie podstawowej stawki podatku (22%) na ww. usługi z dniem 1
maja 2004 r.

Należy przy tym zauważyć, że problem wysokości stawki VAT na połączenia
z Internetem nie jest w UE tematem żadnej debaty, gdyż ceny tego typu
usług są w krajach członkowskich Unii bardzo niskie. W Polsce sytuacja
jest odmienna. Ceny usług dostępu do Internetu są jednymi z najwyższych
na świecie (wynika to m.in. z raportów OECD). Sytuacja ta nie wynika
jednak z przyczyn podatkowych (dotąd stosowana jest stawka preferencyjna
na usługi połączenia z Internetem) ale z polityki cenowej operatorów,
zwłaszcza operatora dominującego na rynku.

Uprzejmie informujemy także, że centralnym organem administracji
rządowej, właściwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów, na
mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r., jest Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów (e-mail: uo@uokik.gov.pl).

Z poważaniem

Wiktor Krzyżanowski
Rzecznik Prasowy Ministra Finansów

Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: Chyba kogoś popier...ło
pe@ampr.gliwice.pl (Piotr J. Ochwal) wrote in
<3963AAE9.EC7E0@ampr.gliwice.pl:


Nie, kochany, to po prostu socjalizm w czystej i nieskażonej
wypaczeniami formie.
Mam nadzieję, że czytelnicy listy w pażdzierniku b.r. nie będą znowu
"wybierać przyszłości" w postaci chwilowo odchudzonego grubasa na
błekitnym tle...


Tak, jeden malutki problem, cytata ze strony unfe "UNFE jest centralnym
organem administracji rządowej, nad którym nadzór sprawuje Prezes Rady
Ministrów", wiec ow blekitnokoszulowy grubas na tenze organ administracji
rzadowej niewielki ma wplyw, teraz gdy "jego" partia jest w opozycji-
zupelnie inaczej sprawa bedzie wygladala gdy do wladzy, niewatpliwie,
dojdzie to ugrupowanie Nie zwalajmy wszystkiego na grubasa, oprocz niego
jest 460+100 hudzielcow(?) + wszelkiej masci setki doradcow + hieny
skaczace wokol tego koryta


W socjalizmie, jaki fundują nam od wielu lat wyborcy, najlepiej się zyje
urzednikom, a juz ci urzednicy sa najbardziej zainteresowani faktem, aby
bylo ich jak najwiecej i aby rzadzil ten, ktory ich nie wysle na zielona
trawke, a da premie i nagrody.


Ta jest, mysle zreszta, ze za rzadow do niedawnej koalicji powodzilo im sie
calkiem, calkiem- mimo niby reform, miast zmniejszyc sie liczba urzedow i
urzednikow wyraznie wzrosla, przy czym wzrost ten spowodowal, ze rzad nie
jest w stanie sprawowac dokladnej kontroli nad wszystkim, stad
wielomilionowe zakupy nieruchomosci przez nowo powstalych urzedasow w
kasach chorych, wielosettysieczne(rocznie) wynagrodzenia
samorzadowcow(kolejna "reforma"), czy wreszcie ostatnie afery z utrata
kontroli nad firmami w ktorych SP mial wiekszosc- szczegolnie w pezetu,
gdzie przeciez eureko ma zaledwie 30%, ale rzad przez swojego ministra
powoli moze doprowadzic do przejecia calkowitej kontroli przez w koncu
mniejszosciowego akcjonariusza
Ta, komuna panuje nadal, obojetnie czy jest to komuna SLD, AWS, czy UW,
zreszta z tego co czytam w prasie sportowej to chopaki z tych(i nie tylko)
ugrupowan niezle sie bawia wspolnie na imprezkach sportowych, zapewne
rowniez na innych- "zamknietych"

Pzdr
Cyfa

Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: Chyba kogoś popier...ło
Cyfa napisał(a):


pe@ampr.gliwice.pl (Piotr J. Ochwal) wrote in
<3963AAE9.EC7E0@ampr.gliwice.pl:

| Nie, kochany, to po prostu socjalizm w czystej i nieskażonej
| wypaczeniami formie.
| Mam nadzieję, że czytelnicy listy w pażdzierniku b.r. nie będą znowu
| "wybierać przyszłości" w postaci chwilowo odchudzonego grubasa na
| błekitnym tle...

Tak, jeden malutki problem, cytata ze strony unfe "UNFE jest centralnym
organem administracji rządowej, nad którym nadzór sprawuje Prezes Rady
Ministrów", wiec ow blekitnokoszulowy grubas na tenze organ administracji
rzadowej niewielki ma wplyw, teraz gdy "jego" partia jest w opozycji-
zupelnie inaczej sprawa bedzie wygladala gdy do wladzy, niewatpliwie,
dojdzie to ugrupowanie Nie zwalajmy wszystkiego na grubasa, oprocz niego
jest 460+100 hudzielcow(?) + wszelkiej masci setki doradcow + hieny
skaczace wokol tego koryta


Nie ważne, czy rządził będzie ów grubas, czy wysoki szpakowaty jegomość w
okularach, czy tez kędziorkowaty dr inż z Politechniki Śląskiej (specjalość
automatyzacja procesów chemicznych) - wszyscy oni wyznają pogląday
socjalistycznie i na pewno nam się pod ich rządami nie polepszy.


| W socjalizmie, jaki fundują nam od wielu lat wyborcy, najlepiej się zyje
| urzednikom, a juz ci urzednicy sa najbardziej zainteresowani faktem, aby
| bylo ich jak najwiecej i aby rzadzil ten, ktory ich nie wysle na zielona
| trawke, a da premie i nagrody.

Tak jest, mysle zreszta, ze za rzadow do niedawnej koalicji powodzilo im sie
calkiem, calkiem- mimo niby reform, miast zmniejszyc sie liczba urzedow i
urzednikow wyraznie wzrosla, przy czym wzrost ten spowodowal, ze rzad nie
jest w stanie sprawowac dokladnej kontroli nad wszystkim, stad
wielomilionowe zakupy nieruchomosci przez nowo powstalych urzedasow w
kasach chorych, wielosettysieczne(rocznie) wynagrodzenia
samorzadowcow(kolejna "reforma"), czy wreszcie ostatnie afery z utrata
kontroli nad firmami w ktorych SP mial wiekszosc- szczegolnie w pezetu,
gdzie przeciez eureko ma zaledwie 30%, ale rzad przez swojego ministra
powoli moze doprowadzic do przejecia calkowitej kontroli przez w koncu
mniejszosciowego akcjonariusza
Ta, komuna panuje nadal, obojetnie czy jest to komuna SLD, AWS, czy UW,
zreszta z tego co czytam w prasie sportowej to chopaki z tych(i nie tylko)
ugrupowan niezle sie bawia wspolnie na imprezkach sportowych, zapewne
rowniez na innych- "zamknietych"


Zgadza się. Zauważ, że w TV mówi się o praktycznie wszystkich kandydatach na
prezydenta, z wyjątkiem jednego. Zgadnij, którego?

Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: NIE DLA 22% VAT NA INTERNET
Szanowni Państwo!

Biuro Prasowe Ministerstwa Finansów uprzejmie dziękuje za list. W
odpowiedzi na zadane pytania mamy przyjemność wyjaśnić:

Unia Europejska, VI dyrektywą Rady UE nr 77/388/EWG z 17 maja 1977 r.,
która weszła w życie 1 stycznia 1980 r., dokonała określenia zasad
kształtowania jednolitej podstawy opodatkowania podatkiem od wartości
dodanej (VAT). Załącznik "H" do ww. dyrektywy określa szczegółową listę
towarów i usług, w przypadku których kraje członkowskie UE mogą stosować
preferencyjne stawki podatku VAT. Na liście tej nie wymieniono ani usług
telekomunikacyjnych, ani usług dostępu do Internetu.

Polska, od dnia wejścia do Unii Europejskiej, zobowiązana jest stosować
podstawową stawkę podatku VAT na usługi telekomunikacyjne i usługi
dostępu do Internetu. W związku z tym Rada Ministrów przedłożyła w
Parlamencie nowelizację ustawy o podatku VAT, która przewiduje
wprowadzenie podstawowej stawki podatku (22%) na ww. usługi z dniem 1
maja 2004 r.

Należy przy tym zauważyć, że problem wysokości stawki VAT na połączenia
z Internetem nie jest w UE tematem żadnej debaty, gdyż ceny tego typu
usług są w krajach członkowskich Unii bardzo niskie. W Polsce sytuacja
jest odmienna. Ceny usług dostępu do Internetu są jednymi z najwyższych
na świecie (wynika to m.in. z raportów OECD). Sytuacja ta nie wynika
jednak z przyczyn podatkowych (dotąd stosowana jest stawka preferencyjna
na usługi połączenia z Internetem) ale z polityki cenowej operatorów,
zwłaszcza operatora dominującego na rynku.

Uprzejmie informujemy także, że centralnym organem administracji
rządowej, właściwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów, na
mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r., jest Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów (e-mail: uo@uokik.gov.pl).

Z poważaniem

Wiktor Krzyżanowski
Rzecznik Prasowy Ministra Finansów

Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: 350 mln kary dla TPSA


Przypuszczam ze post stypulowal iz URT bedac jednastka organow
administracji
publicznej (czyli zwiazanej z rzadem etc.) jest przez ten rzad zwiazany ze
Skarbem Panstwa.


Witam,
Dzięki za odpowiedź. Co prawda spodziewałem się jej również od Andrzeja i
Krzysztofa, ale może nie mają czasu.
Wracając do tematu - owszem, URT, aściślej jego prezes jest centralnym
organem administracji rządowej (art. 109 ust. 2 Prawa Telekomunikacyjnego).
I jako że do administracji się zalicza, ma coś tam wspólnego ze Skarbem
Państwa, jak również z Ministerstwem Obrony Narodowej, MSWiA, resortem
rolnictwa, KRRTV etc.  W ustawie PT nie ma natomiast ani słówka o tym,
jakoby URT lub jego Prezes był współwłaścicielem TPSA.


Przekladajac na metafore... Oddzial firmy w Koninie jest wlascicielem
tartaku, post stwierdza ze przez fakt iz oddzial firmy z Katowic nalezy de
facto do tej samej firmy (ten sam zarzad etc.) to i ten oddzial firmy jest
wlascicielem tartaku.


Metafora jest całkiem słuszna, ale...  TPSA i URT mają co prawda wiele
oddziałów, ale jak do tej pory oddzielne zarządy. Chyba że istnieją jakieś
tajne załączniki do PT ;-))


Nie do konca to musi byc prawda (zwłaszcza od strony legalnej), ale jezeli
prezesem zarzadu w obu wypadkach jest ta sama osoba (np premier) to czy
wystepuje on z ramienia jednego czy drugiego oddzialu nie ma to wiekszego
znaczenia faktycznego (tylko prawne - a i tu male bo zawsze moze przybic
te
druga pieczatke :)))...


W omawianym przypadku premier RP nie jest prezesem Zarządu TPSA, podobnie
zresztą jak nie jest nim Minister Skarbu oraz Prezes URT. Ci dwaj ostatni
panowie mają ponadto ze sobą tyle wspólnego, że obydwu mianuje premier.
Zasadniczą zaś różnicą między nimi jest to, że Minister Skarbu ma swoich
przedstawicieli w RN TPSA, zaś Prezes URT ich mieć nie może.
Podsumowując - zarówno TPSA, jak i URT są związane ze Skarbem Państwa (TPSA
nieco mocniej) - ale teza, że URT jest w związku z tym właścicielem TPSA i
właśnie sam siebie ukarał, jest delikatnie mówiąc karkołomna.

Pozdrawiam

Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: Gdzie wysylac skargi na dzialanie Urzedu Regulacji Telekomunikacji???
"Marcin Sternad" <ster@poczta.onet.plnapisał:


2. Prezes URT jest centralnym organem administracji rządowej.


Zatem jako kolejny utrzymanek za nasze podatki winien reprezentować nasze
interesy.


3. Prezes URT jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów


Na razie, to niech sam Prezes URM się odwoła, bo ile można ciągnąć tę
żenadę.


Art. 110.
1. Do zakresu działania Prezesa URT należy w szczególności:
...
3) ocena funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz rynku
urządzeń
telekomunikacyjnych,


No to tutaj cooooś zrobili: uznali TPSA za operatora dominującego na
krajowym rynku.


4) podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku
usług telekomunikacyjnych, z własnej inicjatywy lub wniesionych przez
zainteresowane podmioty, w szczególności użytkowników


No tutaj futszaK może sam nam napisać, czy otrzymał od nich jakąś rzeczową
odpowiedź na swoje pisma.


3. Wydatki URT są pokrywane z budżetu państwa w wysokości ustalonej
corocznie w ustawie budżetowej.


A szkoda, że URT nie utrzymuje się z kar, jakie nakładał by na
nadużywających swej monopolistycznej pozycji operatorach.
Zapewniam Was, że doskonale wówczas by on działał, zaś Tepsa czy każdy inny
op trząsł by porciętami, żeby URT nie wygrzebał im żadnych ciemnych spraw.

A tak to, zero motywacji.


3. Prezes URT zasięga opinii Rady Telekomunikacji


Czy ktoś ma może jej skład?


2) osoby wyróżniające się wiedzą i doświadczeniem


.... to zapewne ci, którzy stworzyli pamiętny projekt ustawy o powszechnej
inwigilacji internetu.


Zatem wszystkie drogi prowadzą do Premiera.


Którego właśnie kończy się kariera.

Rico.
warsc@post.pl

Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: Urzedy skarbowe

waldiP <waldi1@wp.pl writes:
Sorry za podwójny post, myślałem, że ten pierwszy nie przeszedł.

(czytałem swego czasu jakiś wywiad z bodaj wiceministrem finansów
który mówił, że nie mają niemal żadnej możliwości karania
nieprawidłowo funkcjonujących urzędników skarbowych)

Uważam to za bzdurę, ponieważ w ustawie o służbie cywilnej jest cały
szereg przepisów dotyczących postępowania dyscyplinarnego, gdzie
przewidziane są różne kary z wywaleniem z roboty włącznie.


Tyle że ta ustawa (której nie oceniam) chyba nie dotyczy urzędasów
skarbowych o których mówimy. Cytuję (za wyplutym z google
http://www.usc.gov.pl/apps/b/index.jsp?place=usc_sub_menu_a&news_cat_...)

Korpus służby cywilnej tworzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
urzędniczych w:
1) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
2) urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład
   Rady Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji
   rządowej,
3) urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach stanowiących aparat
   pomocniczy terenowych organów administracji rządowej podległych
   ministrom lub centralnym organom administracji rządowej,
4) Rządowym Centrum Studiów Strategicznych,
5) komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych
   stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb,
   inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb,
   inspekcji i straży, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej,
6) (1)
7) (2)

Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: jednak mikolaj istnieje :)
za gazeta.pl

Od 1 stycznia 2004 r. miał zniknąć Główny Urząd Geodezji i Kartografii, a
ocalony - Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Role się jednak odwróciły!

Wicepremier i minister infrastruktury Marek Pol, któremu podlegają te
urzędy, już przed świętami wydał polecenie likwidacji Urzędu Mieszkalnictwa
"w trybie pilnym". To efekt decyzji prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego,
który odmówił podpisania nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami,
mającej uratować ten urząd przed likwidacją, a równocześnie skazującej na
ten los Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Biuro prezydenta poinformowało
w komunikacie, że skierował on tę nowelę do Trybunału Konstytucyjnego, by
zbadał konstytucyjność przepisów zakładających likwidację Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii. Prezydent uznał bowiem, że "w trakcie prac
ustawodawczych naruszono standardy tworzenia prawa" wynikające z
konstytucji.

W Trybunale Konstytucyjnym dowiedzieliśmy się wczoraj, że wprawdzie wnioski
w trybie prewencyjnym rozpatrywane są szybciej niż pozostałe, to jednak w
praktyce nie ma szans, by wniosek prezydenta trafił na wokandę już w
styczniu. Tymczasem, zgodnie z ustawą o zmianach w organizacji i
funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej, 1 stycznia 2004
r. ma zniknąć Urząd Mieszkalnictwa. Dodajmy, że miało się to stać już rok
wcześniej, ale na wniosek grupy posłów SLD Sejm pod koniec ubiegłego roku
przedłużył funkcjonowanie urzędu do 2004 r. Natomiast w tym roku z
inicjatywą jego uratowania wystąpiła, przy okazji nowelizacji ustawy o
gospodarce nieruchomościami, sejmowa komisja infrastruktury. Jej propozycję
poparły niemal wszystkie organizacje budowlane, którym nie podoba się pomysł
zdegradowania Urzędu Mieszkalnictwa do kilku departamentów w resorcie
infrastruktury.

Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: Skorumpowany Kwach? - możecie mu skoczyć
Skorumpowany Kwach? - możecie mu skoczyć
Skorumpowani premier i jego urzędnicy? - też możecie im skoczyć.

Żaden sąd Kwacha ani Millera nie skaże, ponieważ Art. 183 mówi:
"3. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej na
sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie
Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego."
oraz Art. 185.:
"Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej
na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego."
www.polska.pl/info/konstytucja_r8.htm

Mało tego, każda sprawa wytoczona wymienionym wyżej zostanie odpowiednio
spreparowana bo:
- prokurator generalny w osobie ministra sprawiedliwości podlega premierowi
(Miller, Belka)
- Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
(Dz. U. z dnia 14 czerwca 2002r.) mówi w Art. 3:
"1. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwany dalej "Szefem ABW", i Szef
Agencji Wywiadu, zwany dalej "Szefem AW", są centralnymi organami
administracji rządowej, działającymi odpowiednio przy pomocy ABW i AW,
będącymi urzędami administracji rządowej.
2. Szef ABW i Szef AW podlegają bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów.
3. Działalność Szefa ABW, Szefa AW oraz Szefa Wojskowych Służb Informacyjnych
podlega kontroli Sejmu."
www.prokuratura.walbrzych.pl/status_p.htm

Więc niech opozycja tak nie fika, bo i tak nie ma szans. Jedyne co może zrobić
to zmienić ten bubel prawny jakim jest obowiazujaca konstytucja i
ustawodawstwo, coby uniknąć syfu jaki dziś panuje na scenie politycznej.

A przeglądając przepisy Konstytucji i ustaw wpływających na praworządność na
razie przekonały mnie, że są wszelkie warunki prawne by Polska była państwem
totalitarnym.
Nowy
Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: tarcza antykorupcyjna
Bez bumagi nie razbieriosz
Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Rozdział1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Tworzy się Centralne Biuro Antykorupcyjne, zwane dalej "CBA", jako służbę specjalną do spraw zwalczania korupcji w instytucjach państwowych i samorządzie terytorialnym oraz życiu publicznym i gospodarczym, a także działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.
(..)
Do zadań CBA w zakresie właściwości określonej w artykule 1 ust.1 należy:
(..)
3) ujawnianie przypadków nieprzestrzegania określonych przepisami prawa procedur podejmowania decyzji w przedmiocie: prywatyzacji i komercjalizacji, wsparcia finansowego, udzielania zamówień publicznych oraz przyznawania koncesji, zezwoleń, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, ulg, preferencji, kontyngentów, plafonów, poręczeń i gwarancji kredytowych;

Rozdział 2
Organizacja Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Art. 4. 1. Działalność CBA jest finansowana z budżetu państwa.

Art.5.1

Szef CBA jest centralnym organem administracji rządowej nadzorowanym przez Prezesa Rady Ministrów, działającym przy pomocy CBA, które jest urzędem administracji rządowej.

Art.5.2

Prezes Rady Ministrów lub wyznaczony przez niego członek Rady Ministrów koordynuje działalność CBA, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Wojskowych Służb Informacyjnych.

Art. 5.3
Prezes Rady Ministrów określa kierunki działania CBA w drodze wytycznych.

(..)

Rozdział 3
Uprawnienia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Art. 13. 1. W granicach zadań, o których mowa w art. 2, funkcjonariusze CBA wykonują:

1) czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw oraz ścigania ich sprawców;
(..)
3) czynności operacyjno-rozpoznawcze i analityczno-informacyjne w celu uzyskiwania i przetwarzania informacji istotnych dla zwalczania korupcji w instytucjach państwowych i samorządzie terytorialnym oraz działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.

Art. 28. 1.
Szefowie: CBA, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojskowych Służb Informacyjnych oraz Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Szef Służby Celnej i Generalny Inspektor Informacji Finansowej są obowiązani do współdziałania, w ramach swoich kompetencji, w zakresie zwalczania korupcji w instytucjach państwowych i samorządzie terytorialnym oraz życiu publicznym i gospodarczym, a także działalności godzącej w istotne interesy ekonomiczne państwa.


Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: NIE DLA 22% STAWKI VAT NA INTERNET! PROTEST!
Oto odpowiedź jaką otrzymałem....

Szanowni Państwo!

Biuro Prasowe Ministerstwa Finansów uprzejmie dziękuje za list. W odpowiedzi na
zadane pytania mamy przyjemność wyjaśnić:

Unia Europejska, VI dyrektywą Rady UE nr 77/388/EWG z 17 maja 1977 r., która
weszła w życie 1 stycznia 1980 r., dokonała określenia zasad kształtowania
jednolitej podstawy opodatkowania podatkiem od wartości dodanej (VAT).
Załącznik „H” do ww. dyrektywy określa szczegółową listę towarów i usług, w
przypadku których kraje członkowskie UE mogą stosować preferencyjne stawki
podatku VAT. Na liście tej nie wymieniono ani usług telekomunikacyjnych, ani
usług dostępu do Internetu.

Polska, od dnia wejścia do Unii Europejskiej, zobowiązana jest stosować
podstawową stawkę podatku VAT na usługi telekomunikacyjne i usługi dostępu do
Internetu. W związku z tym Rada Ministrów przedłożyła w Parlamencie nowelizację
ustawy o podatku VAT, która przewiduje wprowadzenie podstawowej stawki podatku
(22%) na ww. usługi z dniem 1 maja 2004 r.

Należy przy tym zauważyć, że problem wysokości stawki VAT na połączenia z
Internetem nie jest w UE tematem żadnej debaty, gdyż ceny tego typu usług są w
krajach członkowskich Unii bardzo niskie. W Polsce sytuacja jest odmienna. Ceny
usług dostępu do Internetu są jednymi z najwyższych na świecie (wynika to m.in.
z raportów OECD). Sytuacja ta nie wynika jednak z przyczyn podatkowych (dotąd
stosowana jest stawka preferencyjna na usługi połączenia z Internetem) ale z
polityki cenowej operatorów, zwłaszcza operatora dominującego na rynku.

Uprzejmie informujemy także, że centralnym organem administracji rządowej,
właściwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów, na mocy ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r., jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (e-
mail: uokik@uokik.gov.pl).Z poważaniemWiktor Krzyżanowski
Rzecznik Prasowy Ministra Finansów
Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: prawa konsumenta - i tak zależą od dobrej woli prz
Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów centralnym organem
administracji rządowej właściwym w sprawach m.in. ochrony konsumentów jest
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek Janczyk Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: Skladka na SLD
Napisze tak:
Art. 2.
1. Korpus służby cywilnej tworzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
URZĘDNICZYCH w:
1)Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
2)urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady
Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej,
3)urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy
terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym
organom administracji rządowej,
4)Rządowym Centrum Studiów Strategicznych,
5)komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących
aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży
wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, chyba że
odrębne ustawy stanowią inaczej,
6)(1)
7)(2)
zwanych dalej "urzędami".
1a. (3) Korpus służby cywilnej tworzą także wojewódzcy, powiatowi i graniczni
lekarze weterynarii oraz ich zastępcy.
2. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa:
1)grupy stanowisk urzędniczych,
2)wykaz stanowisk w poszczególnych grupach,
3)kwalifikacje zawodowe pracowników wymagane do wykonywania pracy na
stanowiskach urzędniczych, w zakresie nie uregulowanym w przepisach
szczególnych.
3. Stanowiska urzędnicze w urzędach mogą zajmować także osoby oddelegowane na
podstawie odrębnych przepisów do wykonywania zadań poza jednostką
organizacyjną, w której są zatrudnione.
4. Prawa i obowiązki członków korpusu służby zagranicznej oraz zasady
organizacji i funkcjonowania tej służby określa odrębna ustawa.

Żenada black, to twoje wypowiedzi. Nie masz bladego pojęcia czym jest służba
cywilna, nie znasz i nie rozumiesz przepisów, które to regulują. Udajesz
mądralę i znawcę temat, a tak na prawdę gów...no wiesz, jeszcze mniej
rozumiesz, za to dużo krzyczysz. Zwróć uwagę na pewien mały szczegół, ustawa o
służbie cywilnej nie reguluje spraw "instytucji" i żadna instytucja pod tą
ustawę nie podlega. Każda z nich jest regulowana przez przepisy odrębne. Ustawa
o SC reguluje sprawy związane z pracownikami zatrudnionymi w tych instytucjach.
Pracownikami na STANOWISKACH URZEDNICZYCH. Do których nie zalicza się tzw.
personel pomocniczy. Ale prawicowe oszołomy potrafią spluć każdego nie mając
nawet cienia racji. To ty rado. Gówno, wiesz, gówno rozumiesz, plujesz. Żenada.
Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: Telewizja p(o)publiczna
Jak powistała służba cywilna czyli dlaczego czerwoni tak usilnie się starali w
tej słuzbie podłubać i dlaczego Mańkowe tak mocne się darli:


Art. 136. 1. Z dniem wejścia w życie ustawy pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach określonych w art. 2 stają się z mocy prawa pracownikami służby
cywilnej, z zastrzeżeniem art. 137.
2. Wynagrodzenie miesięczne osób, o których mowa w ust. 1, ustalone zgodnie z
przepisami niniejszej ustawy, nie może być niższe od ich dotychczasowego
miesięcznego wynagrodzenia.

Art. 2. 1. Korpus służby cywilnej tworzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
urzędniczych w:
1) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
2) urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w
skład Rady Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej,
3) urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach stanowiących aparat
pomocniczy terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub
centralnym organom administracji rządowej,
4) Rządowym Centrum Studiów Strategicznych,
5) komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych
stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i
straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży,
chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej,
6) (1)
7) (2)
zwanych dalej "urzędami".
1a. (3) Korpus służby cywilnej tworzą także wojewódzcy, powiatowi i graniczni
lekarze weterynarii oraz ich zastępcy.
2. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa:
1) grupy stanowisk urzędniczych,
2) wykaz stanowisk w poszczególnych grupach,
3) kwalifikacje zawodowe pracowników wymagane do wykonywania pracy
na stanowiskach urzędniczych, w zakresie nie uregulowanym w przepisach
szczególnych.
3. Stanowiska urzędnicze w urzędach mogą zajmować także osoby oddelegowane na
podstawie odrębnych przepisów do wykonywania zadań poza jednostką
organizacyjną, w której są zatrudnione.
4. Prawa i obowiązki członków korpusu służby zagranicznej oraz zasady
organizacji i funkcjonowania tej służby określa odrębna ustawa.

Art. 150. Ustawa wchodzi w życie po upływie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia.

ogłoszona 31 maja 1999 r.

Dla ułatwienia przypone o tzw. zaciągu Mariana
Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: pl. misc.oszołom.kolej


To co stoi na przeszkodzie zeby opracowac przepisy wewnetrzne? Zaznaczam,
ze mozna sie wzorowac na Dx, ale zaden UTK NIE MOZE nalozyc na mnie
takiego obowiazku.


Owszem, nie może, ale może nie zatwierdzić tych przepisów wskazując braki
bez uzupełnienia których ich nie zatwierdzi:

Cytuję:
"Prezes UTK zatwierdza opracowane przez zarządców, przewoźników kolejowych

oraz użytkowników bocznic kolejowych przepisy wewnętrzne, o których

mowa w art. 19." (ustawa o tr. kol)

Wszyscy tak strzelacie, że UTK w zasadzie nie jest żadnym problemem, bo nic
nie może a tutaj okazuje się, że jeszcze niejedno może:

"Art 19: 1. Prezes UTK wydaje świadectwo bezpieczeństwa dla zarządcy, jeżeli
przedstawi
on:...

4. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe

warunki, tryb wydawania i cofania świadectw bezpieczeństwa oraz ich

wzory, uwzględniając wymagania, o których mowa w ust. 1-3."

lub inne:

"2. Prezes UTK, w drodze decyzji:

1) wstrzymuje ruch kolejowy lub wprowadza jego ograniczenie na linii
kolejowej

lub jej odcinku w razie stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu

kolejowego lub bezpieczeństwa przewozu osób i rzeczy;"

Wg mnie jest to furtka do tego, żeby nawet w istniejące przepisy wewnętrzne
ingerować, tzn. nakazać ich korektę w imię tego i tamtego gdyż zagrażają
bezpieczeństwu ruchu, w przypadku nie wprowadzenia w ciągu 0,5 roku
wtrzymanie ruchu z powyższego powodu. Tym bardziej, że:

1. Centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach:

...

3) nadzoru technicznego nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych oraz

pojazdów kolejowych,

4) bezpieczeństwa ruchu kolejowego

- jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, zwany dalej "Prezesem UTK"."

Albo jeszcze inne:

"2. Do zadań Prezesa UTK, w zakresie nadzoru technicznego nad eksploatacją
linii

kolejowych i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, należy:

1) wydawanie świadectw bezpieczeństwa, o których mowa w art. 18, oraz

prowadzenie rejestru tych świadectw;

...

4) nadzór nad zachowaniem zasad bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

oraz prawidłowym utrzymaniem i eksploatacją linii kolejowych oraz bocznic

kolejowych;

...

8) podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w transporcie
kolejowym."

Wszystko nie jest takie cudowne i wyraziste jak próbujecie wykazać.

Mick M.

Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: "Czlowiek w swetrze" czyli GROM z jasnego?

[ciach]


| a ogladales wywiad z nim w TVN jakos w nocy? non stop mowil o nim
| "obywatel Palubicki" LOL! dziennikarz zapytal dlaczego gen. go obraza tym
| zwrotem na to Petelicki odpowiedzial ze nie uwaza "zeby zwrocenie sie do
| jakiegokolwiek obywatela per obywatel moglo go obrazic"
| w ogolejeszcze kilka takich txtow bylo... ql.. szkoda ze nie ogladalem
| wywiadu w TVP1
| W czasie wywiadu Petelicki co drugie zdanie mowil: "czlowiek w swetrze" lub
| "czlowiek w brudnym swetrze".
[ciach]
a ty bys nie byl, wresz wqrw*... zeby takiego czlowieka w ten sposob
potraktowac... w ogole sie okazuje ze sa duze szanse ze MSWiA przy
przekazywaniu GROMu do MON przejmie wiekszos najlepszego wyposazenia i
uzbrojenia GROMu... i to jest dopiero sqrwysynstwo... czy oni mysla ze to
jest ich wlasna jednostka? coraz bardziej dochodze do wniosku ze njlepszym
rozwiazaniem byloby wyslac GROM do MSWiA na maly assault i odstrzelenie
paru ludzi z obywatelem Palubickim na czele... zainteresowanym polecam
artykol w dzisiejsze GW


Czytalem to w GW. Tam jest fajowy fragment :
                  "...Głównym zadaniem
                  pełnomocnika jest "dokonanie analizy możliwości
                  wykorzystania nieruchomości, uzbrojenia, sprzętu,
                  urządzeń i wyposażenia GROM-u przez centralne
                  organy administracji rządowej oraz inne organy i
                  jednostki organizacyjne nadzorowane, podległe
                  lub podporządkowane MSWiA". Jak się
                  dowiadujemy, MSWiA chce odebrać
                  GROM-owi m.in. najnowszą broń i łączność
                  satelitarną i przekazać je policji i straży
granicznej.
                  - Wydaje się, że podczas przekazywania do
                  MON-u z GROM-u zostałoby tylko godło i
                  sztandar - komentował te zamiary poseł."
I teraz pytanie - przekazac policji i strazy granicznej ?
EUREKA - Policja bedzie mogla lepiej rozpedzac demonstracje i blokady
uliczne. A po co strazy granicznej to nowoczesna bron - po to by mogli
spac spokojnie. Dobra - straz graniczna przepraszam.
A tak w ogole to jestesmy swiadkami wiekiego sqrwysynstwa w majestacie
prawa. Panowie w "czarnych brudnych swetrach" i z grymasami usmiechu na
twarzy odwoluja ludzi niebezpiecznych dla siebie (powody czysto
polityczne, nic innego). Najdziwniejsze jest jednak to, ze robia to swoi
ludzie, jedni drugim. Po przegranych przyszlych wyborach beda obrazeni
na cala Polske ze wygrala lewica ("na sukces SLD pracuje niezmordowanie
AWS" - zrodlo "Polityka" chyba sprzed 3 tygodni).

Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: Gdzie wysylac skargi na dzialanie Urzedu Regulacji Telekomunikacji???


Jak w temacie,bo odnosze wrashenie ze ta instytucja poza chronieniem
TPSA nie robi dokladnie NIC a ktos ja utrzymuje

futs@poczta.neostrada.pl
0603237728  GG119361


Szanowny Pan futszaK się leniwy robi (na starość?)

Proszę bardzo:

Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz.
852)
...
DZIAŁ VII
ORGANY REGULACYJNE I KONTROLNE
Rozdział 1
Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji
Art. 109.
1. Organem regulacyjnym w zakresie działalności telekomunikacyjnej i
gospodarki częstotliwościowej oraz kontroli spełniania wymagań dotyczących
kompatybilności elektromagnetycznej jest Prezes URT.
2. Prezes URT jest centralnym organem administracji rządowej.
3. Prezes URT jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów
...
Art. 110.
1. Do zakresu działania Prezesa URT należy w szczególności:
...
3) ocena funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz rynku urządzeń
telekomunikacyjnych,
4) podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku
usług telekomunikacyjnych, z własnej inicjatywy lub wniesionych przez
zainteresowane podmioty, w szczególności użytkowników i operatorów, w tym
podejmowanie decyzji w tych sprawach w zakresie określonym niniejszą ustawą,
...
Art. 111.
...
2. Od decyzji Prezesa URT, o których mowa w art. 57 ust. 1-3, art. 84 ust.
1, art. 124 ust. 2 oraz art. 125 ust. 1, przysługuje odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie - sądu antymonopolowego, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji.
3. Postępowanie w sprawie odwołania od decyzji Prezesa URT, wymienionych w
ust. 2, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o
postępowaniu w sprawach gospodarczych.
4. Do postanowień Prezesa URT, na które służy zażalenie, przepisy ust. 2 i 3
stosuje się odpowiednio, z tym że zażalenie wnosi się w terminie 7 dni.
Art. 112.
1. Prezes URT wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Regulacji Telekomunikacji,
zwanego dalej "URT".
2. Prezes URT prowadzi działalność finansową na zasadach określonych dla
jednostek budżetowych.
3. Wydatki URT są pokrywane z budżetu państwa w wysokości ustalonej
corocznie w ustawie budżetowej.
...
Art.114.
...
3. Prezes URT zasięga opinii Rady Telekomunikacji w sprawach związanych z:
1) zapewnianiem dostępu do usług powszechnych,
2) jakością świadczenia usług powszechnych,
3) określaniem zasad łączenia sieci telekomunikacyjnych oraz związanej z tym
współpracy operatorów.
4. W skład Rady Telekomunikacji wchodzi 15 osób. Członków Rady
Telekomunikacji powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.
5. Prezes Rady Ministrów powołuje w skład Rady Telekomunikacji:
1) po jednym przedstawicielu ministra właściwego do spraw łączności,
Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Szefa Urzędu Ochrony
Państwa oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgłoszonym
przez te organy,
2) osoby wyróżniające się wiedzą i doświadczeniem w sprawach będących
przedmiotem działalności Rady, w tym zgłoszone przez organizacje
środowiskowe, placówki naukowe, jednostki badawcze, a także organizacje
reprezentujące operatorów, użytkowników, podmioty udostępniające usługi
telekomunikacyjne, producentów lub dostawców urządzeń telekomunikacyjnych
oraz podmioty związane z budownictwem telekomunikacyjnym.
...
-----------------------
Zatem wszystkie drogi prowadzą do Premiera.

Zebrał i opracował: Marcin Sternad / Daddy
   ster@poczta.onet.pl       #GG 526896
     Dodzwoniłeś się do lodówki Abonenta X
       Jego poczta głosowa jest uszkodzona
        Podyktuj mi wiadomość, to ją sobie
          przyczepię magnesem na drzwiach.

Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: Przystepuja do UE, budżet Polski szybciej zbankrutuje

Użytkownik Przemek Wrzesinski <pwr@nospam.gazeta.plw wiadomości do grup
dyskusyjnych napisał:ba2g0p$p6@news.telbank.pl...


W wiadomości news:1e5d.00000592.3ec4a8b9@newsgate.onet.pl,
Użytkownik <klus@poczta.onet.plnapisał(a):
| O tyle moga sie zmniejszyc emerytury i renty.
| Place w urzedach i szkolach itp.

Klus pojdzmy dalej, co tam bedziemy ciac place w urzedach, rozwiazmy
urzedy - no wiekszosc z nich - ech rozmarzylem sie.


A rozwiazmy, myslisz, ze to cos pomorze gospodarce.
Nie pomorze.


| Zmniejszenie wydatkow spowoduje, ze w kolejnym
| roku zmniejsza sie wplywy do budzetu, ludzie mniej
| dostali, wiec mniej kupuja, a jak mniej kupuje to i
| mniejsze podatki placa.

Zmniejszenie zatrudnienia w urzedzie, mniejsze wydatki na administracje, nie
ma potrzeby zaciagac dodatkowego dlugu na wyplaty pensji urzedasom,
zmniejszenie kosztow obslugi zadluzenia, mozna obnizyc podatki, wiecej
ludzie maja w portfelu, moga wiecej i chetniej wydac, rosna wplywy podatkowe
:P


To nic nie zmieni, rentownosc przedsiebiorstw nadal bedzie bliska zeru.
A przy takiej rentownosci wartosc inwestycji bedzie spadac.
Jesli NPV=0 to inwestycji sie nie przeprowadza.


Klus co sie tak martwisz o tych urzednikow ? A moze sam nim jestes - to by
tlumaczylo, skad twoja ciagla walka o obecnosc biurokracji w panstwie.


Nie martwie sie o urzednikow
12,087 mld zl - Wynagrodzenia w panstwowych jednostkach budzetowych wynosza (z
rezerwami celowymi a bez skladek na ubezpieczenie spoleczne i na Fundusz Pracy)
     0,423 mld - koszty kampanii referendalnej (UE)

Po obcieciu tego do zera i tak dziura budzetowa nie zniknie.

Inaczej:
24,321 mld zl - subwencja oswiatowa
  6,075 mld zl - Administracja publiczna (skarbowki, placowki
zagraniczne,naczelne i centralne organy administracji rzadowej ...)
  5,358 mld zl - czesc dydaktyczna szkol wyzszych
  4,214 mld zl - obrona narodowa (wynagrodzenia, uposazenia i pochodne)
  3,630 mld zl - wynagrodzenia aparatu sprawiedliwosci (sady, prokuratory
wieziennictwo)  
  1,760 mld zl - dotacje do klubow sportowych zrzeszonych w Polskiej Federacji
Sportu GWARDIA
  1,412 mld zl - Kancelarie (sejm, senat, prezydent), Sad Najwyzszy,
Administracyjny, NIK, PIP, RPO...
  0,448 mld zl - biezace wydatki osrodkow pomocy spolecznej
  0,314 mld zl - biezace wydatki powiatowych urzedow pracy.
  0,084 mld zl - fundusz koscielny
  0,057 mld zl - partie polityczne
razem 47,673 mld zl
Ile z tego chcemy obciac?

Dotacje itp [mld zl]:
16,583 dla FUS w zwiazku z dotowaniem emerytur i rent.
15,013 dla KRUS (dofinansowanie emerytur i rent rolniczych)
11,384 dla FUS w zwiazku z przekazaniem czesci skladek do funduszy emerytalnych.
  8,187 uposazenie emerytalno-rentowe zolnierzy i funkcjonariuszy.{  srednio
2031 zl }
  5,877 zasilki rodzinne, pielegnacyjne i wychowawcze.
  3,944 Fundusz Pracy  
  2,024 zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenie spoleczne.
  1,249 dla f. alimentacyjnego.
  1,189 wydatki biezace domow pomocy spolecznej
  1,043 finansowanie skladek na ubezpieczenie spoleczne pewnych grup
ubezpieczonych.
  0,181 uposazenia sedziow i prokuratorow ... w stanie spoczynku.{  srednio
2031 zl }
  0,029 dla funduszu prewencji i rehabilitacji.
Razem 66703 mld zl
A z tego ile obciac?

27,310 mld zl. Obsluga dlugu publicznego

Tego chyba nie mozemy ciac?

Czy juz sie boja Ci, ktorych te ciecia obejma?
To jest konsekwencja istnienia wolnego rynku.


| To jest sytuacja Bankructwa, ktore prowadzi do
| zrownowazonego budzetu, ktorego zasady
| wymagaja obnizania wydatkow.
| ---------------------------------------------

Zrownowazony budzet - to zrownowazony budzet, po co masz obnizac, skoro masz
zrownowazony ?


Ustalam zrownowazony
Wplywy 150 mld zl
Wydatki 150 mld zl

Ale na koniec roku okazuje sie, ze wplywy wyniosly 140 i trzeba ciac.
Nastepny rok
Wp 140
Wyd 140

Na koniec roku wplywy wynosza tylko np 132 itd...


| UE - NIE
A ja tak, chociaz z niechecia widzac tez jej wady :P


Jesli palisz mozesz sie przygotowac na paczke papierosow w okolicach 8-10 zl

Klus


Przemek


--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: Przystepuja do UE, budżet Polski szybciej zbankrutuje
W wiadomości news:74eb.0000073d.3ec9ecc9@newsgate.onet.pl,
Użytkownik <klus@poczta.onet.plnapisał(a):


A rozwiazmy, myslisz, ze to cos pomorze gospodarce.
Nie pomorze.


Pomo_Ż_e, pomoze, moze i na Pomorzu ;-)


To nic nie zmieni, rentownosc przedsiebiorstw nadal bedzie bliska zeru.
A przy takiej rentownosci wartosc inwestycji bedzie spadac.
Jesli NPV=0 to inwestycji sie nie przeprowadza.
Nie martwie sie o urzednikow
12,087 mld zl - Wynagrodzenia w panstwowych jednostkach budzetowych
wynosza (z rezerwami celowymi a bez skladek na ubezpieczenie spoleczne i
     na Fundusz Pracy) 0,423 mld - koszty kampanii referendalnej (UE)

Po obcieciu tego do zera i tak dziura budzetowa nie zniknie.


Ale sie zmiejszy to juz cos :-)
Ale powiedzmy ze chociaz o polowe.


Inaczej:
24,321 mld zl - subwencja oswiatowa
  6,075 mld zl - Administracja publiczna (skarbowki, placowki
zagraniczne,naczelne i centralne organy administracji rzadowej ...)


Obetnij o polowe.


  5,358 mld zl - czesc dydaktyczna szkol wyzszych
  4,214 mld zl - obrona narodowa (wynagrodzenia, uposazenia i pochodne)


Spokojnie tych generalow itp pasibrzuchow mozesz wyslac na trawke.


  3,630 mld zl - wynagrodzenia aparatu sprawiedliwosci (sady, prokuratory
wieziennictwo)
  1,760 mld zl - dotacje do klubow sportowych zrzeszonych w Polskiej
Federacji Sportu GWARDIA


To sa te dawne milicyjne kluby ?


  1,412 mld zl - Kancelarie (sejm, senat, prezydent), Sad Najwyzszy,
Administracyjny, NIK, PIP, RPO...
  0,448 mld zl - biezace wydatki osrodkow pomocy spolecznej
  0,314 mld zl - biezace wydatki powiatowych urzedow pracy.
  0,084 mld zl - fundusz koscielny


Skasowac.


  0,057 mld zl - partie polityczne


Skasowac.


razem 47,673 mld zl
Ile z tego chcemy obciac?


No to mamy 9,5 mld juz mnie do wydania.


16,583 dla FUS w zwiazku z dotowaniem emerytur i rent.
15,013 dla KRUS (dofinansowanie emerytur i rent rolniczych)


Skasowac.


11,384 dla FUS w zwiazku z przekazaniem czesci skladek do funduszy
[ciach]
Razem 66703 mld zl
A z tego ile obciac?


No to mamy 15+9,5 to juz 24,5 wiecej w kieszeni.


27,310 mld zl. Obsluga dlugu publicznego

Tego chyba nie mozemy ciac?


No jak prze(biip) je, dzieki milosciwie nam panujacym to  miej pretensje do
nich - teraz je splacaj :P


Czy juz sie boja Ci, ktorych te ciecia obejma?
To jest konsekwencja istnienia wolnego rynku.


Te ciecia sa konsekwencja socjalistycznych mrzonek w stylu utrzymywanie
nierentownych przedsiebiorstw etc. Gdzie ty miales wolny rynek w Polsce - ja
go nie zauwazylem.


Ustalam zrownowazony
Wplywy 150 mld zl
Wydatki 150 mld zl


Budzetu sie nie ustala w ten sposob jak ty to robisz -  o zasadzie
ostroznosci slyszales. To nie jest tak, ze stwierdzisz ze bedzie tak i tak i
tak ma byc


Jesli palisz mozesz sie przygotowac na paczke papierosow w okolicach 8-10


To moj problem - ja przeboleje a inni moze zrezygnuja z nalogu, ale dzieki
mnie bedziesz mial wiecej pieniedzy w budzecie :-D
Ale powiem ci cos w tajemnicy, niech te papierosy beda drozsze ale dobry
alkohol bede mial taniej :P I loty samolotem.

Przemek

Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: Mariusz Kamiński do odstrzału
Mariusz Kamiński do odstrzału ale to nie będzie
łatwe i właśnie o to chodziło kiedy decydowano o poniższych zapisach (i krytyka
PO oraz specjalistów nic nie pomogła):

Art. 5.
1. CBA kieruje Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwany dalej „Szefem
CBA”.
2. Szef CBA jest centralnym organem administracji rządowej nadzorowanym przez
Prezesa Rady Ministrów, działającym przy pomocy CBA, które jest urzędem
administracji rządowej.
3. Prezes Rady Ministrów lub wyznaczony przez niego członek Rady Ministrów
koordynuje działalność CBA, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego.
Art. 6.
1. Szefa CBA powołuje na czteroletnią kadencję i odwołuje Prezes Rady Ministrów,
po zasięgnięciu opinii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kolegium
do Spraw Służb Specjalnych oraz sejmowej komisji właściwej do spraw służb
specjalnych.
2. Ponowne powołanie na Szefa CBA może nastąpić tylko raz. Szef CBA pełni
obowiązki do dnia powołania jego następcy.
3. Kadencja Szefa CBA wygasa w przypadku jego śmierci lub odwołania.
4. Prezes Rady Ministrów, na wniosek Szefa CBA, powołuje i odwołuje zastępców
Szefa CBA.
Art. 7.
1. Szefem CBA lub zastępcą Szefa CBA może być osoba, która:
1) posiada wyłącznie obywatelstwo polskie;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) wykazuje nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną;
4) nie była skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5) spełnia wymagania określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych
w zakresie dostępu do informacji stanowiących tajemnicę państwową,
oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”;
6) posiada wyższe wykształcenie;
[7) nie pełniła służby zawodowej, nie pracowała i nie była współpracownikiem
organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18
grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016, z późn. zm.8)),
8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 38, poz.
360, z 2000 r. Nr
48, poz. 553, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 139,
poz. 1326 oraz z
2005 r. Nr 64, poz. 567 i Nr 222, poz. 1914.
©Kancelaria Sejmu s. 6/112
2006-12-20
ani też nie była sędzią, który orzekając uchybił godności urzędu, sprzeniewierzając
się niezawisłości sędziowskiej.]
<7) nie pełniła służby zawodowej i nie pracowała w organach bezpieczeństwa
państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998
r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu (Dz.U. Nr 155, poz. 1016, z późn. zm.9)), oraz
nie była osobowym źródłem informacji w rozumieniu art. 6 tej ustawy,
ani też nie była sędzią, który orzekając uchybił godności urzędu, sprzeniewierzając
się niezawisłości sędziowskiej.>
2. Funkcji Szefa CBA lub zastępcy Szefa CBA nie można łączyć z inną funkcją
publiczną.
3. Szef CBA lub zastępca Szefa CBA nie może pozostawać w stosunku pracy z innym
pracodawcą oraz podejmować innego zajęcia zarobkowego poza służbą.
4. Szef CBA lub zastępca Szefa CBA nie może być członkiem partii politycznej ani
uczestniczyć w działalności tej partii lub na jej rzecz.
Art. 8.
Odwołanie Szefa CBA z zajmowanego stanowiska następuje w przypadku:
1) rezygnacji z zajmowanego stanowiska;
2) niespełniania któregokolwiek z warunków określonych w art. 7;
3) niewykonywania obowiązków z powodu choroby trwającej nieprzerwanie
ponad 3 miesiące.
Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: Gdzie mogę zgłosić skargę?
Skargi przyjmuje Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa tel. 6618111
biuroinformacyjne@umirm.gov.pl umieszk@umirm.gov.pl

Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 18 sierpnia 1998 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami,
dotyczących działalności zawodowej.


§ 39. 1. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast kieruje do
przewodniczącego Komisji Odpowiedzialności Zawodowej wnioski o wszczęcie
postępowania wyjaśniającego:
1)z urzędu lub
2)na skutek skarg składanych na osobę uprawnioną.
2. We wniosku wskazuje się zarzuty, które powinny zostać zbadane w
postępowaniu wyjaśniającym, dotyczące niewypełnienia obowiązków, o których
mowa w art. 175, 181 i 186.
§ 40. 1. Przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Zawodowej rozdziela na
poszczególne sekcje wnioski o wszczęcie postępowań wyjaśniających, przekazując
je odpowiednim wiceprzewodniczącym.
2. Wiceprzewodniczący Komisji Odpowiedzialności Zawodowej tworzy zespół do
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, wyznacza termin jego posiedzenia
oraz zawiadamia o wszczęciu postępowania osobę, której to postępowanie
dotyczy. W zawiadomieniu wskazuje się zarzuty oraz termin posiedzenia zespołu.
Termin posiedzenia nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 30 dni od
dnia doręczenia zawiadomienia.
§ 41. 1. Po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania wyjaśniającego
osoba, której dotyczy to postępowanie, może ustanowić obrońcę lub zwrócić się
do przewodniczącego Komisji Odpowiedzialności Zawodowej o wyznaczenie obrońcy
z urzędu.
2. Obrońcę z urzędu ustanawia się odpowiednio spośród osób wskazanych przez
organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie
nieruchomościami lub zarządców nieruchomości.
§ 42. 1. Zespół przeprowadza postępowanie wyjaśniające i wydaje
rozstrzygnięcie na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego.
2. W czasie postępowania wyjaśniającego osoba, której dotyczy to postępowanie,
i jej obrońca mają prawo zadawania pytań świadkom, a także składania wniosków
dowodowych oraz oświadczeń.
3. Zespół może odmówić przeprowadzenia dalszych dowodów, jeżeli dowody zebrane
uzna za wystarczające.
§ 43. Wiceprzewodniczący Komisji Odpowiedzialności Zawodowej umarza
postępowanie wyjaśniające, jeżeli:
1)osoba, wobec której wszczęto postępowanie, utraciła uprawnienia lub prawo
wykonywania zawodu,
2)upłynęły 3 lata od zaistnienia okoliczności będących przyczyną wszczęcia
postępowania.
§ 44. 1. Rozstrzygnięcie postępowania wyjaśniającego następuje większością
głosów członków zespołu. W razie równej liczby głosów decyduje głos osoby
wyznaczonej do kierowania tym zespołem.
2. Z postępowania wyjaśniającego sporządza się protokół, który zawiera:
1)oznaczenie miejsca i daty przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
2)imiona i nazwiska członków zespołu prowadzącego postępowanie wyjaśniające,
3)imię i nazwisko osoby, której dotyczy to postępowanie, oraz jej obrońcy,
4)podstawę wszczęcia postępowania, w tym podniesione zarzuty,
5)krótki opis przebiegu postępowania wyjaśniającego, w tym informacje o
przeprowadzonych dowodach oraz złożonych oświadczeniach,
6)rozstrzygnięcie,
7)wnioski o zastosowanie kar dyscyplinarnych, o których mowa odpowiednio w
art. 178 ust. 2, w art. 183 ust. 2, w art. 188 ust. 2, lub o umorzenie
postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej,
8)podpisy członków zespołu.
§ 45. Postępowanie wyjaśniające z tytułu odpowiedzialności zawodowej
przeprowadza się w siedzibie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej lub na
posiedzeniach wyjazdowych.


W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w
organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i
jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25,
poz. 253 ze zm.), od dnia 1 stycznia 2004 r. zadania i kompetencje Prezesa
UMiRM przechodzą do zakresu działania ministra właściwego do spraw
budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

W związku z powyższym Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast ulega likwidacji z
dniem 31 grudnia 2003 r., zaś jego pracownicy stają się z dniem 1 stycznia
2004 r. pracownikami Ministerstwa Infrastruktury.

Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuStrona 1 z 2 • Wyszukano 48 wypowiedzi • 1, 2