Widzisz wypowiedzi znalezione dla sw: Oświęcim Obóz Koncentracyjny

Temat: HISTORIA GMINY
HISTORIA GMINY
Wzmianki o miejscowościach leżących na terenach dzisiejszej Gminy Celestynów
pochodzą jeszcze z XVIw. Wymieniane są tutaj wsie szlacheckie: Dąbrówka,
Lasek, Glina, Ostrów i Pogorzel. Na terenach Puszczy Osieckiej stopniowo
powstawały Podbiel, Regut i Tabor. Celestynów jest osadą najmłodszą w całej
Gminie. Nazwa miejscowości pochodzi prawdopodobnie od imienia miejscowego
karczmarza Celestyna, bądź też córki ówczesnego właściciela majątku Radzin:
Celestyny Polakiewiczówny.
Wydaje się, że jednym z podstawowych czynników, które zdecydowały o
intensywnym rozwoju Celestynowa, było zbudowanie w 1877 roku Kolei
Nadwiślańskiej: najdłuższego szlaku kolejowego Królestwa Polskiego, łączącego
Kowel z granicą Prus Wschodnich, przez Chełm, Lublin, Dęblin, Warszawę,
Mławę. "Kronika Parafialna" odnotowała, że przed 1900 rokiem koło stacji
Celestynów było 8 domów. Budynek stacji kolejowej zbudowano w 1900 roku.
Dogodne połączenie, oraz walory uzdrowiskowe i klimatyczne sprawiły, że w
latach trzydziestych naszego stulecia Celestynów zaczął rozwijać się jako
miejscowość letniskowa. Osuszano drogi, powstawały liczne pensjonaty.
Dynamiczny rozwój przypieczętowany został zbudowaniem w 1932 roku kościoła i
ustanowieniem parafii, wkrótce uruchomiono także pocztę i bibliotekę.
Lasy wokół Celestynowa były w czasie Drugiej Wojny Światowej miejscem wielu
działań zbrojnych ruchu oporu, i lokalnej ludności. Organizowano akcje
dywersyjne, wykolejano pociągi. Jedną z najbardziej znanych była
akcja "Celestynów"- 20 maja 1943 roku oddział dyspozycyjny Kedywu komendy
Głównej AK, złożony głównie z Grup Szturmowych Szarych Szeregów, pod
dowództwem T. Zawadzkiego "Zośka" odbił na stacji kolejowej 49 więźniów
przewożonych z Lublina do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Wydarzenie to
uczczono tablicą pamiątkową obok budynku stacyjnego. W 1942 roku oddano do
użytku nową szkołę, o którą lokalna społeczność starała się od dawna, a
której budowę rozpoczęto jeszcze przed wybuchem Drugiej Wojny Światowej. W
Celestynowie organizowano tajne nauczanie na poziomie gimnazjum i liceum.
Po okresie okupacji tereny stopniowo wracały do życia. Uniwersytet Warszawski
zorganizował Obserwatorium Astronomiczne we wsi Ostrowik, w Celestynowie
powstało kino i ośrodek zdrowia. Datą graniczną w dziejach Celestynowa był
rok 1952 - powstała Gmina Celestynów, wchodząca w skład miejsko -
uzdrowiskowego powiatu w Otwocku, oraz rozpoczęła działalność Gminna
Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska". Stało się to zaczątkiem nowego etapu
rozwoju tych malowniczych terenów. Jeszcze w tym samym roku rozpoczęto
elektryfikację okolicznych miejscowości, rok później uruchomiono bibliotekę,
a wkrótce ośrodek zdrowia, aptekę, nowe szkoły, działalność rozpoczęła
Ochotnicza Straż Pożarna, powstawały nowe remizy. Budowano i remontowano
drogi, zelektryfikowano linię kolejową z Otwocka do Pilawy. W Celestynowie
otworzono filię banku, powstawały nowe sklepy, świetlice, boiska sportowe,
przybywało domów mieszkalnych. W Strzępkach powstała placówka naukowo
badawcza - Zakład Wysokich Ciśnień PAN.
W roku 1973 w wyniku podziału nowego administracyjnego kraju w granicach
gminy znalazło się 8060ha, w tym 2313ha użytków rolnych. W roku 1990
podpisano protokół współpracy gospodarczej, naukowej i kulturalnej z
bliźniaczą gminą francuską Clapiers. Na przełomie roku 1999/2000 do gminy
Celestynów przyłączono wieś Ponurzycę zwiększając powierzchnię gminy do
8956ha. Obecną pozycję gmina zawdzięcza pracy i wysiłkowi wielu pokoleń, dla
których los i rozwój terenów dzisiejszej gminy był sprawą zasadniczą. Wśród
najbardziej zasłużonych wymienić można: społecznika Józefa Stawikowskiego
działającego w latach dwudziestych i trzydziestych, prof. Edmunda
Jankowskiego, dr Michała Rękasa, który z grupą nauczycieli krzewił wiedzę w
czasach okupacji, ks.Eugeniusza Banasiewicza i wielu, wielu innych.
Dzisiejsze władze samorządowe i organizacje kulturalne pielęgnują pamięć i
tradycję tych ziem, dbając, aby nowe pokolenia znały swoją historię i
tożsamość. Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: o obozach koncentracyjnych - Jaworzno
Jaworzno
Za NBiN:

"Powstanie w pierwszej połowie 1945 r. Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie, miejscowości pomiędzy Krakowem a Katowicami, związane było z tworzeniem przez PKWN wzorowanego na systemie radzieckim aparatu mającego represjonować środowiska opozycyjne i wykorzystywać bezpłatną siłę roboczą. W przypadku Jaworzna pikanterii dodaje fakt, że dla stworzenia tu obozu wykorzystano infrastrukturę hitlerowskiego obozu pracy, będącego filią obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu (napis nad bramą “Arbeit macht frei” zamieniono napisem “Praca uszlachetnia człowieka”). COP w Jaworznie miał więc formę typowego obozu koncentracyjnego z drewnianymi barakami dla więźniów, podwójnym pasem ogrodzenia z drutów kolczastych podłączonych do wysokiego napięcia, a także kilkunastoma murowanymi wieżami strażniczymi, na których znajdowały się gniazda karabinów maszynowych i reflektory. System ochrony uzupełniono dodatkowo pięciometrowym murem od strony szosy Kraków-Katowice, który miał zasłaniać obóz od oczu postronnych osób.
Przez pierwsze dwa lata istnienia COP Jaworzno przetrzymywano w nim głównie niemieckich jeńców wojennych oraz osoby związane z AK, chociaż już wg sprawozdania statystycznego z l maja 1945 roku wśród 2.314 więzionych było 43 Ukraińców. Odrębny podobóz dla Ukraińców utworzony został tuż przed rozpoczęciem akcji “Wisła” – w końcu kwietnia 1947 r. Odgrodzony był od reszty obozu płotem z drutu kolczastego i składał się z sekcji męskiej (pięć baraków) i żeńskiej (dwa baraki), które od siebie oddzielały również druty kolczaste. Był on przeznaczony nie dla członków UPA, których sądzono doraźnie w sądach polowych i wojskowych sądach okręgowych, lecz dla ludności cywilnej, którą więziono bez wyroku sądowego.
Pierwszy transport składający się kilkunastu osób pochodzących z pow. Sanok i Lesko dotarł tutaj 9 maja 1947 r. z Oświęcimia, który był głównym węzłem kolejowym, przez który przejeżdżały niemalże wszystkie transporty wysiedlanych w czasie akcji “Wisła” na ziemie zachodnie. W trakcie rozdzielania transportów i tworzenia nowych, kierowanych do miejsc osiedlenia funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wybierali z nich osoby uznane za niebezpieczne i kierowali do ukraińskiego podobozu w Jaworznie. Innych przywożono z aresztów powiatowych na terenach objętych akcją “Wisła”. Zdecydowaną większość uwięzionych stanowili ukraińscy chłopi, podejrzani o współpracę z UPA lub przynależność do cywilnych struktur OUN, których do obozu kierowano wraz z całymi rodzinami. Osadzano tutaj także rodziny członków UPA, którzy zginęli w walce lub zostali skazani przez sądy, dlatego też wśród więźniów było ponad 800 kobiet oraz kilkanaścioro dzieci, często niemowląt, w tym urodzonych już w obozie, a także osoby w podeszłym wieku"

http://www.nadbuhom.free.ngo.pl/art_1865.html Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: Kalendarium oktobrowe
c.d. 17 oktobra

1915- Urodził się Arthur Miller, amerykański dramaturg, scenarzysta, eseista i
autor słuchowisk radiowych, syn polsko-żydowskich imigrantów – sukiennika
Isadore i Augusty. Przez cztery lata był mężem Marilyn Monroe. Autor m.in. sztuk
„Czarownice z Salem” oraz „Śmierć komiwojażera”, za którą otrzymał nagrodę
Pulitzera. Zmarł 10 lutego 2005 roku.

1923- Urodził się Henryk Gulbinowicz, metropolita wrocławski, kardynał, od 2004
r. w stanie spoczynku. W 1959 rozpoczął pracę w Olsztynie jako profesor teologii
moralnej i etyki w Wyższym Seminarium Duchownym „Hosianum”. W warmińskim
seminarium pełnił szereg funkcji – od prefekta studiów (1960 – 1963), przez
wicerektora (1963 – 1968), aż do rektora (1968 – 1970). Przez wiele lat kardynał
Gulbinowicz podawał oficjalnie jako datę urodzenia 17 października 1928. W lutym
2005 ujawnił, że jest faktycznie starszy o pięć lat, a prawdziwy wiek z pomocą
rodziców ukrył w 1942 r. idąc za radą jednego z dowódców Armii Krajowej,
generała „Wilka”. Chodziło o to, by uniknąć wywiezienia na roboty do Niemiec.

1939- Zginął rozstrzelany przez Niemców, Mateusz Zabłocki, skazany przez
Sondergericht za udział w powstaniu wielkopolskim i za zorganizowanie obrony
Gniezna we wrześniu 1939 roku.

1940- W Jartyporach koło Węgrowa urodził się Józef Wysocki, od 25 marca 1992
roku biskup pomocniczy diecezji elbląskiej, wykładowca Wyższego Seminarium
Duchownego w Elblągu, założyciel i redaktor naczelny pism katolickich „Martyria”
i „Wspólnota. Aby stanowili jedno”.

1967- W Pekinie zmarł ostatni cesarz Chin – Puyi I – z dynastii mandżurskiej
Quing, abdykował w 1911 roku.

1971- Beatyfikacja Maksymilinana Kolbego. W czasie II wojny światowej
Maksymilian Kolbe, wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, zgłosił
się dobrowolnie na śmierć zamiast jednego z wyznaczonych współwięźniów.

1973- Słynny mecz na Wembley – polscy piłkarze zremisowali z Anglią 1:1 i
awansowali do finału mistrzostw świata w Niemczech w 1974 roku.

1975- Zmarł Jerzy Bronisław Braun, pisarz, poeta, dramaturg, krytyk literacki,
publicysta, scenarzysta, filozof, działacz polityczny, ostatni Delegat Rządu na
Kraj od czerwca 1945. Autor m.in. 13 tomów wierszy, trzech powieści, dwóch
dramatów oraz bardzo popularnej harcerskiej pieśni „Płonie ognisko i szumią
knieje” (ur. 1.09.1901).

1979- Matka Teresa z Kalkuty, słynna na całym świecie misjonarka pochodzenia
albańskiego, otrzymała pokojową Nagrodę Nobla. Nazwana „aniołem umierających”,
zmarła 5 września 1997 roku w Kalkucie. Papież Jan Paweł II beatyfikował ją 19
października 2003 roku.

1990- Zmarł Jan Jałoszyński, pracownik muzeów w Szczytnie, Lidzbarku, Olsztynku
i Olsztynie, satyryk, autor tomu „Festiwal dla wuja”.

1996- W Olsztynie rozpoczęły się pierwsze „Dni Halland” – szwedzkiego regionu
współpracującego z Olsztynem.

1997- Weszła w życie nowa konstytucja, uchwalona przez Sejm 2 kwietnia 1997
roku, podpisana przez prezydenta Polski 16 lipca 1997.

1997- Jerzy Buzek został premierem Polski.
2002- Zmarła Alina Pieńkowska, pielęgniarka, sygnatariuszka Porozumień
Sierpniowych, działaczka Solidarności, (żona Bogdana Borusewicza).

Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: PAMIECI ZOLNIERZY - GÓRNIKÓW
INFORMACJA O ŚLEDZTWIE W SPRAWIE DEPORTACJI POLSKICH GÓRNIKÓW DO ZSRR

Postanowieniem z 27 czerwca 1991 r., sygn. Akt OKKa/S.3/91/NK, Okręgowa Komisja
Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach wszczęła śledztwo w
sprawie "Deportacji ok. 10 000 polskich obywateli - górników do ZSRR, z
początkiem 1945 r., z terytorium Górnego i Opolskiego Śląska, przez żołnierzy
NKWD, która łączyła się ze szczególnym udręczeniem", tj. o przestępstwo z art.
165 § 2 kk. W związku z likwidacją Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu śledztwo zostało zawieszone postanowieniem z 26 stycznia 1999
r. Zostało podjęte postanowieniem z 26 listopada 2000 r. Aktualna kwalifikacja
prawna - art.189 § 2 kk w zw. z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o
IPN - KŚZpNP.
Na podstawie materiału dowodowego w postaci dokumentów i zeznań świadków
poczyniono następujące ustalenia:
Krótko po zajęciu Śląska przez wojska radzieckie w styczniu 1945 r. pojawiły się
obwieszczenia wzywające mężczyzn w wieku od 17 do 50 lat do zgłaszania się do
usuwania szkód wojennych. Prace przewidywano na cztery dni i na taki okres
stawiający się mieli zaopatrzyć się w żywność. Tylko niewielka część zgłosiła
się dobrowolnie. Większość zatrzymywano w domach, na ulicach i w miejscach
pracy. Mężczyzn tych osadzano w różnych obiektach pilnowanych przez żołnierzy
radzieckich - w szkołach, halach fabrycznych, piwnicach urzędów gminnych itd. Po
zgromadzeniu większej liczby ludzi prowadzono ich do punktów zbiorczych.
Znajdowały się one m.in. w Łabędach, Gliwicach, Chorzowie i Bytomiu. Ponadto
zatrzymywanych osadzano w więzieniach, tworzonych obozach pracy i niektórych
kopalniach. Zatrzymywano również mężczyzn i kobiety - obywateli polskich, którzy
podpisali volkslistę, i osoby wykazujące przynależność do narodowości
niemieckiej. Pomocy żołnierzom NKWD udzielali w tych działaniach funkcjonariusze
MO i UB.
Część uwięzionych została przetransportowana do byłego obozu koncentracyjnego w
Oświęcimiu-Brzezince. Tam przeprowadzono selekcję na osoby wysyłane do ZSRR i
kierowane do obozów na terenie Polski. Dotychczasowe ustalenia pozwalają na
uzasadnione przypuszczenie, iż wywieziono około 30 tys. osób. Deportowanych
transportowano w bydlęcych wagonach. Jechali nimi nawet przez sześć tygodni.
Nieopalane wagony, fatalne warunki sanitarne, brak pożywienia i opieki
lekarskiej powodowały liczne zgony. Wywiezieni trafiali do obozów pracy na
terenie byłego ZSRR, m.in. w Donbasie, Kazachstanie, na Syberii i Kamczatce.
Pilnowali ich uzbrojeni żołnierze.
Władze polskie zorientowały się, że wielu z zatrzymanych ma polskie pochodzenie.
Latem 1945 r. komisja powołana przez wicewojewodę gen. Jerzego Ziętka podjęła
działania zmierzające do zwolnienia deportowanych górników. Sporządzono "Spis
wywiezionych górników polskich do ZSRR", który zawierał 9877 nazwisk. OKŚZpNP w
Katowicach dysponuje oryginalnym egzemplarzem tego spisu.
Do początku grudnia 1949 r., za pośrednictwem Misji Repatriacyjnej w Moskwie,
spowodowano powrót 5603 osób, z tego zaledwie 1645 ze "Spisu".
Bardzo ciężkie warunki bytowe i nadmierna praca powodowały wysoką śmiertelność.
Władze radzieckie odsyłały do kraju ludzi schorowanych i wycieńczonych, którzy
częstokroć umierali w drodze powrotnej. Ocenia się, że powróciło najwyżej 20
proc. deportowanych.
Decyzję o wykorzystaniu niemieckiej siły roboczej podjęły najwyższe władze
Związku Radzieckiego. Polecono przeprowadzić mobilizację wszystkich zdolnych do
pracy i noszenia broni Niemców - mężczyzn w wieku od 17 do 50 lat. Tych, którym
udowodniono służbę w armii niemieckiej lub Volkssturmie, kierowano do obozów
jenieckich. Z pozostałych tworzono natomiast bataliony pracy, które kierowano do
obozów w Związku Radzieckim. Całą operację prowadziło NKWD.
Postępowanie zmierza do ustalenia rzeczywistej liczby deportowanych oraz osób,
które powróciły do kraju, warunków deportacji, warunków pobytu w ZSRR, a
zwłaszcza przyczyn tak wysokiej śmiertelności.

www.ipn.gov.pl/biuletyn/7/biuletyn7_4.html Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: Tragedia dzieci Zamojszczyzny
Pacyfikacja Zamojszczyzny
free.ngo.pl/dom_pomnik/stronaprasa10.htm

60-TA ROCZNICA PACYFIKACJI ZAMOJSZCZYZNY

Budować lepszy świat

Dzięki siedleckiemu Centrum Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny, pamięć o
pacyfikacji z 1942 roku jest wciąż żywa. Zadbał o to prezes Henryk Wiechetek,
który sam poznał gorzką prawdę osierocenia.

Zaczęło się w gminie Skierbieszów. Niemcy wypędzili wtedy ponad 10tys. ludzi. W
obozie przejściowym w Zamościu posegregowali ich jak rzeczy. W mroźne grudniowe
i styczniowe noce, oddziały SS i Wermachtu otaczały wsie Zamojszczyzny
pacyfikując 300 wsi. 110 tys. ludzi wypędzono z domów. Wśród nich było 33 tys.
dzieci Nawet w wigilię Bożego Narodzenia odbierano je rodzicom, zabijano lub
kierowano albo do obozów zagłady, albo do Rzeszy na zniemczenie. W samym
Zamościu Niemcy zamordowali ponad tysiąc dzieci, sześć tysięcy zginęło w
Majdanku. Reszta ginęła z głodu i zimna w transportach kolejowych. Sześć takich
transportów, z uwięzionymi w bydlęcych wagonach dziećmi, trafiło na siedlecki
węzeł kolejowy. Tu z pomocą wygłodniałym i zmarzniętym malcom przyszli
siedlczanie i kolejarze. To oni kierowali transporty na boczne tory, gdzie
łatwiej było przekupić strażników. Sypali piach do łożysk ślizgowych wagonów, w
których były uwięzione dzieci. Na ziemi siedleckiej uwolniono wtedy ponad dwa i
pół tysiąca dzieci. Niestety, wielu z nich nie udało się już uratować - umarły
z zimna lub głodu i spoczywają w zbiorowych mogiłach na siedleckich i
okolicznych cmentarzach. Bohaterstwem wykazali się siedleccy kolejarze i
ówczesny burmistrz miasta Stanisław Zdanowski. To on kierował akcją ratowania
dzieci. 3 lutego 1943 roku zorganizował manifestacyjny pogrzeb małych ofiar
pacyfikacji. Wzięło w nim udział 10 tys. siedlczan. Zdanowski został za to
zesłany do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Należy tu przypomnieć znaną
siedlecką nauczycielkę Marię Żyburową. Po uwolnieniu z transportu przygarnęła
do własnej rodziny Ludwika Deryło - dziś pułkownika Wojska Polskiego. Podobnie
postąpił krawiec - Marian Radomyski. Uratował braci Romka i Janka Swatko - dziś
oficerów marynarki wojennej i handlowej. Kilkoro uratowanych na siedleckim
węźle kolejowym dzieci pracowało na kolei aż do emerytury.

Od wielu lat Siedlce i Zamość prowadzą stałą współpracę w upamiętnianiu miejsc
pamięci narodowej i wychowywaniu patriotycznym młodzieży. W 1983 roku odbył się
w Siedlcach I Zjazd Dzieci Zamojszczyzny i kombatantów II wojny światowej.
Odsłonięto wtedy pamiątkowe tablice, a w mieście i hali lokomotywowni odbył się
uroczysty apel poległych. Z inicjatywy pani Marii Mitury i Henryka Wiechetka
został utworzony Społeczny Komitet Budowy Domu Dziecka - Pomnika im. Dzieci
Zamojszczyzny. Drugi zjazd odbył się w 1998r. Wtedy został odsłonięty Pomnik
Dzieci Zamojszczyzny. Wkrótce na terenie całego kraju pojawiły się skarbonki, z
herbem Komitetu Budowy Domu Dziecka. Dzięki wieloletniej współpracy z Niemcami
i darowiznom wielu ludzi dobrego serca walka o wybudowanie Pomnika - Domu
dziecka została zwieńczona pełnym sukcesem. W 1999r. oddano do użytku kompleks
budynków Centrum, w którym mieszkają rodziny zastępcze i samotne matki.

W tym roku, roku 60-tej rocznicy pacyfikacji Zamojszczyzny, młodzież z Centrum
Pomnika uczestniczy w nadawaniu szkołom imienia Dzieci Zamojszczyzny. Ostatnio
taka uroczystość odbyła się 23 listopada w Skierbieszowie. Jeszcze w tym roku w
Siedlcach odbędzie się III Zjazd Dzieci Zamojszczyzny.

- Budować lepszy świat i zapobiegać, by już nigdy nie powtórzyła się tragedia
wojny - to nasza idea - mówi prezes Henryk Wiechetek.

- Dlatego wszystkim powtarzam: gdy jesteś w miejscu Pomnika - Domu Dziecka
uszanuj to, bo nie jest to zwykły dom.

Iza Ługowska
Bye !
Against fascism !
HENRY MORGENTHAU jr. jr.
Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: Prowokacja?? tak ale bardzo udana
Prowokacja?? tak ale bardzo udana
ZACZERPNIETE Z FORUM GW - MILITARIA


Poczet zdrajców polskich

Tadeusz Reytan ? poseł nowogródzki, buntownik i warchoł! Woli większości się
sprzeciwiał i własnym ciałem dostęp do sali obrad sejmu blokował, rozbiorom
Rzeczypospolitej się sprzeciwiając! Śmiercią samobójczą zginą!

gen. Tadeusz Kościuszko ? absolwent Szkoły Rycerskiej. Był najemnikiem w
wojskach buntowników amerykańskich przeciw legalnej władzy Korony Brytyjskiej
występujących!
Po powrocie uczestnik wojny z Rosją. Kapitulacji nie zaakceptował,
posłuszeństwo władzy królewskiej wypowiedział, przysięgę złamał! Wywołał
powstanie i jego Najwyższym Naczelnikiem się ogłosił!
Po klęsce więziony w Twierdzy Pietropawłowskiej. Następnie na emigracji,
gdzie zmarł.

ppor. Piotr Wysoki ? oficer armii Królestwa Polskiego, awanturę zwaną
powstaniem listopadowym rozpętał! Przysięgę złamał, przeciw prawowitej władzy
wystąpił! Wzięty do niewoli i na Sybir zesłany!

gen. Romuald Traugutt ? podpułkownik armii rosyjskiej, uczestnik kampanii
węgierskiej i wojny krymskiej. W roku 1863 przysiędze złożonej się
sprzeniewierzył i do powstania zwanego styczniowym przystąpił! Najpierw
dowódca oddziału partyzanckiego (uczestnik wielu potyczek). Później dyktator!
Pojmały i na śmierć skazany!
Wyrok wykonano!

Marszałek Polski Józef Piłsudski ? buntownik i bandyta! Działacz PPS -
dowódca Organizacji Bojowej PPS odpowiedzialnej za liczne akty terroru
przeciw przedstawicielom władzy prawowitej oraz bandytyzmu na terenie
prywislanskiego kraju!
W 1926 roku staną na czele puczu wojskowego! Złamał konstytucję! Obalił
legalny rząd!
Za jego podłe czyny nie spotkała go żadna kara!

Wojciech Korfanty ? polityk, działacz społeczny, poddany cesarza Wilhelma II,
poseł do sejmu pruskiego i do Reichstagu. W obliczy przegranego plebiscytu
powstanie ludności polskiej na Śląsku wywołał sprzeciwiając się woli
większości, a tym samym łamiąc zasady przez wszystkich zainteresowanych
przyjęte!

rot. Witold Pilecki ? żołnierz Wojska Polskiego, walczył we wrześniu 1939
roku. Organizator i uczestnik konspiracji. Był dobrowolnym więźniem (w celu
zdobycia informacji o sytuacji tam panującej) obozu koncentracyjnego w
Oświęcimiu. Po ucieczce z obozu w konspiracji w Warszawie. Po powstaniu w
niewoli niemieckiej. Następnie w II Korpusie. W 1945 roku powrócił do kraju.
W 1947 roku aresztowany pod zarzutem kierowania wywiadem na rzecz władz RP na
uchodźstwie. W 1948 roku skazany na śmierć! Wyrok wykonano!

Melchior Wańkowicz ? publicysta i pisarz, obywatel amerykański. W 1958 roku
powrócił do kraju. W lisach do rozgłośni polskojęzycznych Ojczyznę Ludowa
szkalował!!! Za co został aresztowany i wyrok w zawieszeniu otrzymał!

puł. Ryszard Kukliński ? oficer Ludowego Wojska Polskiego, agent wywiadu USA!
W 1980 roku przekazał CIA plany inwazji wojsk sowieckich na Polskę oraz plany
wprowadzenia stanu wojennego w 1981 roku! Za co został na śmierć skazany!
Chroniony przez swoich mocodawców kary uniką!

Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: ~*~ 100-lecie urodzn Bronisława Czecha ~*
Wspomnienia:

"Pozasportowe zainteresowania mojego wujka Bronka
Fot. Jacek Kapłan-Czech
List z Oświęcimia z 13 kwietnia 1942 r.

- Całe moje dzieciństwo przepełnione było Bronkiem i malarstwem na szkle. Kiedy
w 1983 r. w naszym domu powstała Izba Pamięci Bronisława Czecha, miałem 28 lat.
Jak pamiętam, od najmłodszych lat na ścianach domu wisiały Jego obrazy. Jego
krokusy, zbójnicy, hale, góry, szałasy patrzyły na mnie. Mama i ciotka
Stanisława Czech-Walczak malowały od zawsze na szkle. Były twórcami ludowymi.
Mama Janina, młodsza od Bronka o 8 lat, uczyła się malarstwa na szkle od Niego.
Ich mama Stanisława pochodziła ze słynnej rodziny muzyków Namysłowskich z
Alwerni. Jego pierwszym nauczycielem malarstwa był pejzażysta Zefiryn
Ćwikliński, który wynajmował u nas w domu pokój.

Od 1 września 1924 r. Bronek był uczniem Państwowej Szkoły Przemysłu Drzewnego w
Zakopanem na kierunku snycerstwa. Dyrektorem był wówczas Karol Stryjeński. Już
wtedy Bronek zaczął wykazywać talent malarski. Malował obrazki na szkle, obrazy
olejne, akwarele, rzeźby. Mało kto wie, że bardzo dobrze grał na pianinie,
harmonii, skrzypcach.

Swoje prace Bronek sprzedawał w księgarni Gebethner i Wolf, która mieściła się
obok poczty w Zakopanem. Edukację w Szkole Przemysłu Drzewnego zakończył w 3
klasie. "Przegląd Sportowy" zamieścił notatkę na temat talentu Bronka w kierunku
rzeźby - i żalu, że przyszły mistrz sportu tak łatwo zrezygnował z nauki rzeźby.

29 września 1932 r. złożył papiery na Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie i
został dopuszczony przez komisję do egzaminu. Jednak w ostatniej chwili zmienił
plany i zdawał do Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego, gdzie został
przyjęty.

Słynne są jego listy z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, ozdobione akwarelami
o tematyce górskiej, które wyrażały tęsknotę za górami. Nie znałem mojego Wujka.
Jak umierał w Oświęcimiu, miał 36 lat. Myślę, że patrzy na nas z góry i cieszy
się, że ludzie o Nim pamiętają i że warto było walczyć. W Polsce jest 12 szkół
Jego imienia, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz 22 hufce
harcerskie, jest patronem wielu ulic, m.in. w Zakopanem, w Warszawie, w
Szklarskiej Porębie. Był też statek M.S. "Bronisław Czech", wybudowany w Stoczni
Szczecińskiej Szkoły im. Br. Czecha znajdują się w: Zakopanem, Nowem Bystrem,
Frydmanie, Pleśnej, Lubartowie, Rokicinach Podhalańskich, Iwkowej, Jeleniej
Górze, Dusznikach Zdroju i w Warszawie.
JACEK KAPŁAN-CZECH
SIOSTRZENIEC BRONISŁAWA CZECHA"

Dziennik Polski: Zakopane: "W 100. rocznicę urodzin"
Bronisław Czech - człowiek wielu pasji
Dokładnie dzisiaj mija 100-lecie urodzin znanego polskiego narciarza,
olimpijczyka, Bronisława Czecha. Bronek był człowiekiem, który posiadał wiele
pasji. Najważniejszą było niewątpliwie narciarstwo, ale niemniej ważne były:
góry, taternictwo, ratownictwo, szybownictwo, zainteresowania plastyczne i
muzyczne, które odziedziczył po matce.(....)Wojciech Szatkowki
www.dziennik.krakow.pl/nr180/?2008/07.25/Podhale/17/17.html

Pięknie napisane o Bronku. Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: Ul . Mariana Grabowskiego
Ul . Mariana Grabowskiego
Uliczka mało reprezentacyjna.....
Z uzasadnienia uchwały RM:
"Marian Grabowski (ur. 27.04.1897r. Królowa Niwa, zm. 04.09.1942
Oświęcim).

Marian Grabowski urodził się 27.04.1897r. w osadzie Królowa
Niwa. Uczęszczał do Gimnazjum im. T. Radlińskiego w Siedlcach,
następnie kształcił się w szkole Mechaniczno technicznej H.
Wawelberga i S. Rotwanda w Warszawie. W czasie I wojny światowej
wraz z rodziną został ewakuowany w głąb Rosji. Po wybuchu rewolucji
działał w samorządzie Charkowa, a będąc w opozycji do bolszewików
został przez nich aresztowany i uwięziony. Skazany na karę śmierci,
ale ze względu na dużą popularność wśród robotników, został
zwolniony. Do Polski powrócił w 1925r.
Od 1927r. był dyrektorem Komunalnej Kasy Oszczędnościowej w
Siedlcach. Od tego roku sprawował też funkcję ławnika, a następnie
radnego miasta z ramienia PPS. Przez pewien czas pracował w
Zarządzie Miejskim. Był inicjatorem przebudowy i rozwoju Siedlec. Do
jego zasług można zaliczyć m.in. wybudowanie osiedla robotniczego
im. B. Limanowskiego dla około 100 rodzin. Był bardzo aktywny w
działalności społecznej. Współorganizował w Siedlcach Towarzystwo
Uniwersytetu Robotniczego, Organizację Młodzieżową Towarzystwa
Uniwersytetu Robotniczego oraz Kasę Chorych. Działał w związkach
zawodowych, współpracował ze Spółdzielnią Spożywców „Społem” oraz
kasą im. Stefczyka. Przyczynił się także do przeprowadzenia licznych
kursów dla pracowników spółdzielczych i samorządowych, na których
wykładało wielu wybitnych działaczy specjalistów międzywojennej
Polski. Po kryzysie 1929r. był inicjatorem robót publicznych, które
w pewien sposób umożliwiały uzyskanie dochodów przez bezrobotnych. W
1937r. był współorganizatorem akcji solidarnościowej ze strajkiem
Związku Nauczycielstwa Polskiego.
W 1939r. został wybrany na stanowisko prezydenta Siedlec.
Wybuch wojny uniemożliwił mu objęcie funkcji. Niemniej po wkroczeniu
wojsk radzieckich został aresztowany i wywieziony na wschód. Wkrótce
zbiegł z transportu i powrócił do Siedlec. Od początku włączył się w
działalność konspiracyjną. Na polecenie władz podziemnych w
styczniu 1940r. objął stanowisko wiceburmistrza Siedlec. Za
działalność w ruchu oporu został aresztowany w 1941roku. Po dwóch
miesiącach przewieziono go do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu,
gdzie również włączył się w ruch oporu organizowany przez więźniów.
Zmarł w obozie 4 września 1942r. Na cmentarzu centralnym w
Siedlcach znajduje się jego symboliczny grób.
Marian Grabowski cieszył się dużym autorytetem wśród ludzi.
Znany był z tego, iż prawie nigdy nie podnosił głosu. Traktował
wszystkich jednakowo niezależnie od pochodzenia, światopoglądu,
wiary czy poglądów politycznych. Utrzymywał poprawne, a czasami
przyjacielskie stosunki ze swoimi przeciwnikami politycznymi.
Zasługi jakie położył dla Siedlec Marian Grabowski, w
pełni uzasadniają uhonorowanie jego nazwiskiem ulicy w mieście."

Spełnione marzenia/
forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=262&w=56533573&a=56533573


Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: Józef Szajna nie żyje .
Józef Szajna nie żyje .
Józef Szajna, wybitny scenograf, reżyser teatralny, scenarzysta,
teoretyk teatru, malarz i grafik, nie żyje. Miał 86 lat.

Prof. Józef Szajna urodził się w 1922 roku w Rzeszowie. Był więźniem
KL Auschwitz i KL Buchenwald.

W okresie okupacji hitlerowskiej był uczestnikiem ruchu oporu,
działając w Związku Walki Zbrojnej. Aresztowany trafia do obozu
koncentracyjnego w Oświęcimiu, a później do Buchenwaldu, był
więźniem Karnej Kompanii. Przeżycia obozowe znajdują swe odbicie w
twórczości. Jego twórczość to technika malarska, połączona z
asamblażem i kolażem w której treścią jest zagłada, zniszczenie,
przemijanie. Studiował w krakowskiej ASP, dyplom z grafiki
otrzymując w 1952, zaś dyplom ze scenografii w 1953. W latach 1955-
1966 był współzałożycielem, dyrektorem, dyrektorem artystycznym
Teatru Ludowego w Krakowie, gdzie jego twórczość plastyczna w
wyraźny sposób wpływa na kształt przedstawień (m.in.: Rewizor M.
Gogola, Księżniczka Turandot C. Gozziego, Myszy i ludzie wg J.
Steinbecka, Dziady A. Mickiewicza). W roku 1972 założył Warszawskie
Centrum Sztuki „Studio”.

Współpracował z teatrami w Anglii, Holandii, Niemczech, Izraelu,
Egipcie , Turcji, Portugalii i Hiszpanii. Był członkiem
międzynarodowych stowarzyszeń artystów, członkiem włoskiej Akademii
Sztuki i Pracy, przewodniczącym Stowarzyszenia Kultury Europejskiej,
honorowym członkiem Association Internationale des Arts Plastiques,
oraz członkiem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.

Otrzymał liczne medale i nagrody, m.in. Nagrodę miasta Krakowa i
Warszawy, nagrodę "Foundation of A. Jurzykowski" (Fundacja
Jurzykowskiego) w Nowym Jorku, uhonorowany Krzyżem Komandorskim,
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą, Wielkim Krzyżem Odrodzenia Polski
oraz Krzyżem Oświęcimskim.

Krzysztof Kumor: Szajna był artystą teatru plastycznego

Józef Szajna był wybitnym scenografem, artystą, który tworzył tzw.
teatr plastyczny, posługując się głównie formą na scenie -
powiedział Krzysztof Kumor, prezes ZASP-u.

Nad jego całą twórczością odcisnął wyraźnie piętno pobyt w obozie
koncentracyjnym w Auschwitz. Stąd wziął się ten jego bardzo
emocjonalny stosunek do problemów człowieczeństwa, do problemu
ofiary i kata, sensu życia, jego wartości - dodaje Kumor.

Tak jak teatr Kantora, teatr Szajny był w latach 70. najbardziej
znanym z teatrów polskich na świecie, także dlatego, że w mniejszym
stopniu posługiwał się słowem, a bardziej - plastyką - zauważył
Krzysztof Kumor.
(kab, sm)


Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: Grekokatolicy w Rzeszowie
Korzystajac z wczesniej rozpoczetego weekendu:)
Witam
W kilku ostatnich postach pisalismy troche na temat monastycyzmu, wczesniej (i
to duzo wczesniej, chociaz ostatnio Diakon Piotr wspomnial o blogoslawionym
Emilianie) dowiedzialem sie od Was o Swietych i Blogoslawionych grekokatolikach.
Przy innej okazji przedstawilismy sobie troche swietych ktorych raczej nie
powinno sie wspominac. Do tej pory wspominalem tylko o Swietych Meczennikach
Chelmskich i Podlaskich, a watro wspomniec o innych. Dzisiejszy post chcialbym
poswiecic sw Grzegorzowi Peradze. Nie jest to swiety pochodzacy z regionow o
ktorych rozmawiamy, ale przez pewna czesc swojego zycia mieszkal w Polsce i tu
poniosl meczenska smierc.
Mam nadzieje, ze zycie sw Grzegorza okaze sie dla Was inetresujace.
Na poczatek cytat z cerkiew.pl

"5 maja 1942 r. archimandrytę Grzegorza aresztowali Niemcy. Powody tego nie są
do końca jasne. Prawdopodobnie przyczyną była pomoc okazywana przez świętego
ludności żydowskiej i współpraca z polskim podziemiem. Przesłuchiwanego,
poniewieranego i bitego duchownego w połowie listopada przewieziono do obozu
koncentracyjnego w Oświęcimiu. Po osiemnastu dniach pobytu 6 grudnia 1942 r.
poniósł śmierć. Jej przyczyny do dziś nie są do końca wyjaśnione. Zgodnie z
przekazem naocznego świadka kapłan dobrowolnie zgłosił się na śmierć za innych
więźniów. Postawiono go boso na śniegu, szczuto psami, polano benzyną i
podpalono. Nie udało się ustalić co się stało z ciałem męczennika."

cerkiew.pl/swieci.php?id=526

"Archimandryta Grzegorz Peradze został zaliczony do grona świętych 19 grudnia
1995 r. na soborze Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego jako kapłan – męczennik.
Uroczystościom przewodniczył patriarcha Eliasz II. Kanonizację tę uznał Kościół
prawosławny w Polsce, wpisując jego imię do swych dyptychów. Stał się on tym
samym świętym obu bratnich Kościołów prawosławnych. Jego męczeństwo stanowi
jedną z najbardziej światłych kart historii współczesnego Prawosławia."

www.magazyn.ekumenizm.pl/article.php?story=20041206170515142&mode=print
Przed weekendem nie chcialem zaczynac niczego nowego. Moze ten post bedzie
wypowiedzia ktora polaczy i watki monastyczne i swietych?
Nie bylbym soba gdybym od czasu do czasu nie poruszyl spraw podlaskich, nie bede
nic cytowal, ani rozpisywal sie a tylko zalinkuje rysunek. Niby jest on
smieszny, ale...
A interpretacje pozostawiam dla Was:)

www.slonko.com.pl/images/rysunki/10.jpg
Zycze Wam udanego weekendu
Pozdrawiam
R. Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuTemat: Ma ktoś jeszcze wątpliwości?
Ma ktoś jeszcze wątpliwości?
ZACZERPNIETE Z FORUM GW - MILITARIA


Poczet zdrajców polskich

Tadeusz Reytan ? poseł nowogródzki, buntownik i warchoł! Woli większości się
sprzeciwiał i własnym ciałem dostęp do sali obrad sejmu blokował, rozbiorom
Rzeczypospolitej się sprzeciwiając! Śmiercią samobójczą zginą!

gen. Tadeusz Kościuszko ? absolwent Szkoły Rycerskiej. Był najemnikiem w
wojskach buntowników amerykańskich przeciw legalnej władzy Korony Brytyjskiej
występujących!
Po powrocie uczestnik wojny z Rosją. Kapitulacji nie zaakceptował,
posłuszeństwo władzy królewskiej wypowiedział, przysięgę złamał! Wywołał
powstanie i jego Najwyższym Naczelnikiem się ogłosił!
Po klęsce więziony w Twierdzy Pietropawłowskiej. Następnie na emigracji,
gdzie zmarł.

ppor. Piotr Wysoki ? oficer armii Królestwa Polskiego, awanturę zwaną
powstaniem listopadowym rozpętał! Przysięgę złamał, przeciw prawowitej władzy
wystąpił! Wzięty do niewoli i na Sybir zesłany!

gen. Romuald Traugutt ? podpułkownik armii rosyjskiej, uczestnik kampanii
węgierskiej i wojny krymskiej. W roku 1863 przysiędze złożonej się
sprzeniewierzył i do powstania zwanego styczniowym przystąpił! Najpierw
dowódca oddziału partyzanckiego (uczestnik wielu potyczek). Później dyktator!
Pojmały i na śmierć skazany!
Wyrok wykonano!

Marszałek Polski Józef Piłsudski ? buntownik i bandyta! Działacz PPS -
dowódca Organizacji Bojowej PPS odpowiedzialnej za liczne akty terroru
przeciw przedstawicielom władzy prawowitej oraz bandytyzmu na terenie
prywislanskiego kraju!
W 1926 roku staną na czele puczu wojskowego! Złamał konstytucję! Obalił
legalny rząd!
Za jego podłe czyny nie spotkała go żadna kara!

Wojciech Korfanty ? polityk, działacz społeczny, poddany cesarza Wilhelma II,
poseł do sejmu pruskiego i do Reichstagu. W obliczy przegranego plebiscytu
powstanie ludności polskiej na Śląsku wywołał sprzeciwiając się woli
większości, a tym samym łamiąc zasady przez wszystkich zainteresowanych
przyjęte!

rot. Witold Pilecki ? żołnierz Wojska Polskiego, walczył we wrześniu 1939
roku. Organizator i uczestnik konspiracji. Był dobrowolnym więźniem (w celu
zdobycia informacji o sytuacji tam panującej) obozu koncentracyjnego w
Oświęcimiu. Po ucieczce z obozu w konspiracji w Warszawie. Po powstaniu w
niewoli niemieckiej. Następnie w II Korpusie. W 1945 roku powrócił do kraju.
W 1947 roku aresztowany pod zarzutem kierowania wywiadem na rzecz władz RP na
uchodźstwie. W 1948 roku skazany na śmierć! Wyrok wykonano!

Melchior Wańkowicz ? publicysta i pisarz, obywatel amerykański. W 1958 roku
powrócił do kraju. W lisach do rozgłośni polskojęzycznych Ojczyznę Ludowa
szkalował!!! Za co został aresztowany i wyrok w zawieszeniu otrzymał!

puł. Ryszard Kukliński ? oficer Ludowego Wojska Polskiego, agent wywiadu USA!
W 1980 roku przekazał CIA plany inwazji wojsk sowieckich na Polskę oraz plany
wprowadzenia stanu wojennego w 1981 roku! Za co został na śmierć skazany!
Chroniony przez swoich mocodawców kary uniką!

Zobacz wszystkie wiadomoci z tego wtkuStrona 4 z 4 • Wyszukano 216 wypowiedzi • 1, 2, 3, 4